ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Kan jeg få stipend? SPØRSMÅL: Jeg er hjelpepleier og jobber 100 prosent på et sykehjem. Her har jeg jobbet i fire år. Nå ønsker jeg å videreutdanne meg til psykiatrisk hjelpepleier. Har hørt at andre på jobben som har tatt videreutdannelse har fått dekket en del gjennom Fagforbundet. Stemmer dette og hvordan søker jeg eventuelt om stipend? Jeg har snakket med min arbeidsplass om permisjon når jeg må i praksis. Jeg ønsker å ta utdannelsen via nettet over to år slik at jeg kan jobbe samtidig. Har dere informasjon om dette og hvor det er best å ta utdannelsen? Britt Sissel Helland SVAR: Alle yrkesaktive medlemmer, eller tidligere yrkesaktive medlemmer som nå er i en studiesituasjon, kan søke om utdanningsstipend. Til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på heleller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gis studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer, utbetales det halvpar- ten av egne utgifter inntil 12.000 kroner per år. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre – for eksempel arbeidsgiver eller trygdeordninger. Du finner informasjon om ordningen og søknadsskjema på www.fagforbundet.no under «Bli medlem, se dine medlemsfordeler» eller på seksjonenes hjemmesider. På Seksjon helse og sosial sine hjemmesider finner du opplysninger om videreutdanning i psykisk helsearbeid under: største strømleverandørene i Norge. Når du sjekker en enkelt faktura, kan det hende at prisen i akkurat den perioden ikke er blant de fem laveste. Men for hvert hele kalenderår vil prisen i gjennomsnitt være blant de fem laveste. Magne Gundersen, SpareBank1 Fagskoler/videreutdanninger for helse- og sosialpersonell. Dette er en omfattende informasjonsportal for helse- og sosialfag med ulike fagskoleutdanninger som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) per mai 2007 har godkjent innen helse- og sosialfag. Videreutdanningene er spredt over hele landet. Her får du blant annet opplysninger om hvordan de ulike utdanningene er lagt opp og hva som kreves. Erna Hansen Tilrettelegging SPØRSMÅL: I den siste tiden har synet mitt gradvis blitt verre på grunn av sykdom, og jeg kommer ikke til å bli bra igjen. Jeg jobber med data på arbeidsplassen og trenger nå tilrettelegging. Arbeidsgiver ser ut til å ha problemer med å få dette raskt på plass og viser til store kostnader i forbindelse med et skjermforstørrelsesprogram. Hva kan jeg kreve og hvem bør jeg involvere? Hvilke regler og rettigheter har både jeg og min arbeidsgiver? Thomas S., Vestlandet SVAR: Du kan få hjelp til å få lagt til rette arbeidsplassen din slik at du kan beholde jobben din. Søknad om hjelpemidler går igjennom NAV/Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke/by. NAVs ansvar gjelder når behovet er varig. Det vil si at lege må dokumentere sykdommen din, og at den er varig. NAV opplyser at «varig» tolkes som man har    > Billig strøm SPØRSMÅL: Flere har spørsmål knyttet til strømavtalen LOfavør har med NorgesEnergi. Et medlem forteller at hun ble ringt opp av NorgesEnergi og takket ja til å bytte over til LOfavør strøm. Men siden har hun ikke hørt noe mer. Derfor lurer hun på om hun har fått LOfavør strømavtalen? En annen sjekket prisene på fakturaen mot andre leverandører. Han kunne ikke se at han hadde fått en strømpris blant de fem beste i referanselisten, som NorgesEnergi lover. Holder ikke NorgesEnergi prisløftet sitt? Prisbevisst SVAR: Å bytte strømleverandør kan ofte ta litt tid. Det kan være grunnen til at du ikke har hørt noe mer. Jeg råder deg til å gå inn på www.lofavor.no for mer informasjon, eller du kan ringe medlemstelefon 815 32 600 (tast 5 og deretter 1). På spørsmål om Norges- Energi holder prisløftet sitt, så er svaret et klart ja. I 2006 endte de blant de tre beste med en vektet gjennomsnittspris for Topp fem-garantien på 54,54 øre/kWh. Garantien innebærer at gjennomsnittlig kraftpris i perioden fra nyttår til nyttår skal være blant de fem rimeligste målt mot en liste over de 20 Fagbladet 10/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonSAM