AKTUELT Brannsjef slutter i protest Brannsjef Bjørn-Olav Heieraas i Trondheim sier opp i protest mot det han mener er detaljstyring fra rådhuset, og at beslutningene derfra ikke tar brannfaglige hensyn. Rådmann Inge Nordeide avviser at det ikke tas slike hensyn. I en e-post til 160 ansatte i Trondheim Brann- og redningstjeneste, skrev Bjørn-Olav Heieraas midt i september at han hadde sagt opp. Han begrunnet oppsigelsen blant annet med at fagekspertisen ikke blir lyttet til, og at det ikke blir tatt nok faglige hensyn når beslutninger tas i rådhuset. Skarp kritikk Oppsigelsen og begrunnelsen kan oppfattes som en direkte og skarp kritikk av kommunaldirektør Håkon Grimstad og rådmann Inge Nordeide. Overfor Adresseavisen understreker Heieraas at oppsigelsen ikke er så veldig dramatisk. – Kommunaldirektøren og jeg er uenige om en rekke saker. Jeg følte at jeg var kommet i en situasjon der jeg hadde valget mellom å gjøre det han sier, eller å slutte, sier den avtroppende brannsjefen. Ifølge Heieraas dreier konfliktene mellom ham og administrasjonen i rådhuset seg blant annet om ansettelser, bemanningssituasjonen og materiellanskaffelser. Kjenner seg ikke igjen Kommunaldirektør Håkon Grimstad ønsker ikke å kommentere kritikken fra Heieraas. Rådmann Inge Nordeide sier til Adresseavisen at han ikke kjenner seg igjen i kritikken om ikke å ta faglige hensyn i beslutninger som gjelder brannberedskapen. – Jeg mener det er tvert om. I flere store saker om beredskap og brannstasjonsstruktur har virkelig de faglige innspillene veid tungt, sier Nordeide. – Det er beklagelig og overraskende at oppsigelsen kommer nå, sier leder i Fagforbundet Trondheim Brannkorpsforening, Bjørn Rønning. Ifølge Adresseavisen har Heieraas vært kontroversiell i enkelte saker, men har ellers hatt et godt samarbeid med sine ansatte. Tekst: PER FLAKSTAD UENIGE: Trondheim må se seg om etter ny brannsjef etter uenighet mellom avtroppende brannsjef og administrasjonen i rådhuset. Nytt verktøy om arbeidsmiljø Energimerking Alle bygninger skal i framtida energimerkes ved oppføring, hvis den skal selges eller leies ut. På den måten skal kundene få god oversikt over byggets energibruk, skriver Stavanger Aftenblad. Lovforslaget er nå ute på høring, og legger til rette for at husholdninger, bedrifter og offentlige virksomheter skal finne ut energitilstanden i sine bygg. Ordningen tar utgangspunkt i EUs bygningsenergidirektiv.    PF I august lanserte Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) en faktabok om status og utvikling av helse, miljø og sikkerhet på norske arbeidsplasser. Faktaboka tar sikte på å dekke hele spekteret av aktuelle temaer om arbeidsmiljø, brutt ned på yrkesgrupper, næringsgrupper, alder og kjønn. Den er trolig nyttig for alle i fagbevegelsen som er engasjert i HMS-arbeid eller arbeidsmiljø generelt, skriver Fri Fagbevegelse. Boka skal følges opp med nye faktabøker om arbeidsmiljø og helse hvert tredje år, basert på ulike kilder, som Statistisk sentralbyrå, Arbeids- og velferdsetaten og tilsynsmyndighetene. Ifølge avdelingsdirektør Stein Knardal ved Stami er det store kunnskapshull når det gjelder hvordan arbeidsmiljøet påvirker helse og sykefraværet i Norge. Han mener det trengs mer forskning for å gjøre arbeidsmiljøet og arbeidsinnholdet mer effektivt med tanke på helse og sykefravær. Boka viser også at det er flere dødsfall i arbeidslivet enn tidligere antatt. Dette henger sammen med at mange dødsfall mangler opplysninger om at det var en arbeidsulykke. Årlig skjer det rundt 78.000 skadetilfeller som medfører legebehandling eller sykefravær. Dette tallet har holdt seg stabilt de siste 15 årene. Tekst: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 10/2007 Illustrasjonsfoto: Randi Bodin fbaargang2007 fbseksjonSAM