AKTUELT Ønsker flere innvandrere på toppen KS samler opptil 40 innvandrere i et program som skal sørge for at flere kommuner får rådmenn og kommunale sjefer med innvandrerbakgrunn. Rekrutteringen har skjedd ved at rådmenn og personalsjefer har foreslått kandidater med innvandrerbakgrunn som de mener bør stimuleres ekstra til å søke avansement og sjefsstillinger i kommunene. Elektronisk byggesøknad Nittedal kommune tilbyr nå innbyggerne å sende elektroniske byggesøknader. Alle som skal bygge oppfordres til å benytte ByggSøkbygning til elektronisk utfylling og innsendelse. Systemet er gratis å bruke og gir veiledning gjennom hele utfyllingsprosessen. Hele 85 kommuner har nå modernisert plan- og byggesaksbehandlingen.    VeV De utvalgte vil inngå i et såkalt kandidatnettverk som skal samles flere ganger i regi av KS det kommende året. 21 kommuner er representert, de fleste i østlandsområdet eller fra storbyer ellers i landet. Store forhåpninger KS har stor tro på programmet, som i grove trekk er sydd over samme lest som kandidatnettverket KS etablerte for få år siden for å få flere kvinner til å søke ledige rådmannsstillinger. – 11 av de 50 kvinnene som deltok i dette programmet ble rådmenn, forteller rådgiver og prosjektleder Marit Tovsen i KS til NTB. Stikker ikke nesa fram Både kvinner og menn deltar i innvandrernettverket som nå bygges opp. Parallelt er det satt i gang et prosjekt for å utvikle kunn- skap om hvordan rekrutteringen av innvandrere til kommunale sjefsstillinger kan styrkes. – Vi har allerede forskning som tyder på at de sosiale omkostningene ved «å stikke nesa fram» og vise interesse for avansement, kan oppleves som for stor for mange med innvandrerbakgrunn. En vesentlig del av vår jobb blir derfor å stimulere og støtte deltakerne, sier Tovsen. Tekst: VEGARD VELLE UENIG: Rune Aasen ønsker at Oslo og Akershus slår seg sammen, men ikke at dette skal administreres av et aksjeselskap uten demokratisk kontroll. Kollektivtransportproduksjon AS (KTP). – Det er i alle fall ingen grunn til at midler til vedlikehold og prosjekter som gjelder infrastruktur skal gå gjennom et ekstra mellomledd som det nye administrasjonsutvalget vil bli, sier fagforeningsleder Rune Aasen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagbladet 10/2007 > 29 Skuffet over Stor-Oslo AS Får sparken ved mobilbruk I Sydney får bussjåfører sparken hvis de blir tatt i å snakke i mobiltelefon mens de kjører. Reaksjonen er like hard selv om sjåførene bruker hodesett. På forbudt-listen står også å lese eller sende tekstmeldinger, spill og fotografering. De får heller ikke lov til å høre på musikk fra mobilen mens de kjører. Mobilbruken blant sjåførene skal ha gått ned med 95 prosent i løpet av det siste året, melder den australske avisen Herald Sun.    PF Politikerne har gitt fra seg styringen over kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, mener lederen i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune Aasen. Rune Aasen er skuffet over at Arbeiderpartiet og SV i Oslo har gått med på å etablere et nytt felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus i form av et aksjeselskap. Etableringen betyr en sammenslåing av Oslo Sporveier og StorOslo Lokaltrafikk. Oslo skal tegne 60 prosent av aksjene, mens Akershus tegner 40 prosent. Det nye selskapet skal være operativt fra 1. januar neste år. Bekymret – Vi er i utgangspunktet enig i at Oslo og Akershus bør slås sammen og samordne rutetilbud, takster og annet som gjør det enkelt å være kollektivreisende. Vi ville også at NSB Persontrafikk skulle være med, sier Rune Aasen. Det er måten sammenslåingen er organisert på som bekymrer. – Et forvaltningsorgan med politikere fra Oslo og Akershus kunne håndtert dette på en god måte. Nå flyttes i stedet beslutningene over fra folkevalgte politikere og inn i lukkede styrerom langt unna demokratisk kontroll. – Hvis for eksempel styret i dette nye aksjeselskapet vil konkurranseutsette trikk og t-bane, så kan de gjøre det uten at politikerne kan stoppe dem. Derfor er vedtaket i Oslo bystyre bekymringsfullt, sier Aasen. Tidligere vedtak i Oslo bystyre om ikke å konkurranseutsette trikk og t-bane vil ikke gjelde for det nye aksjeselskapet med mindre det blir skrevet inn i stiftelsesdokumentene. RVs Erling Folkvord foreslo dette, men ble nedstemt. Ikke mellomledd Når det nye selskapet blir operativt fra 1. januar, vil alle tilskudd og billettinntekter gå dit. Når det gjelder penger til infrastruktur og vedlikehold, håper Rune Aasen at dette går direkte til selskapet som eier og driver trikk og t-bane i dag, nemlig fbaargang2007 fbseksjonSAM