–Anbud hemmer utviklingen 32 > Fagbladet 10/2007 I Midt-Norge truer ambulansesjåfører med å slutte fordi de blir tilbudt lavere lønn enn kolleger i det offentlige. Anbudsrundene kan bidra til å hemme utviklingen av faget, mener tillitsvalgt Hans Martin Aase. Tekst: PER FLAKSTAD I slutten av september brøt ambulansesjåførene i Nord- og Sør-Trøndelag og i Møre og Romsdal med Namsos Trafikkselskap som er deres nye arbeidsgiver. – Vi har forhandlet med selskapet om lønn og arbeidsforhold i over en måned uten framgang. Nå er vi ikke villig til å vente lenger. Så lenge det ikke kommer mer penger i potten, er det ingen vits i å forhandle, sier sjåførenes talsmann Håvard Bolme. Sjåførene mener de er tilbudt en lønn som ligger mellom 30- og 40.000 kroner under det deres kolleger i helseforetakene og enkelte andre selskaper får. Ifølge Bolme er mange av sjåførene allerede i gang med å søke nye jobber. Dette kan føre til store problemer i en akuttjeneste som allerede sliter på landsbasis fordi det er mangel på kvalifisert personell. Hvis de som truer med å slutte gjør alvor av trusselen, vil det få dramatiske konsekvenser for ambulansetilbudet i regionen. fbaargang2007 fbseksjonSAM