Illustrasjonsfoto: Stig Trondvold/Samfoto lenger om transport fra skadested til sykehus, men om medisinsk behandling før pasienten kommer til sykehuset. For meg er det åpenbart at slik behandling også må defineres under sykehuset kjernevirksomhet. Dette vil gi den største fleksibiliteten, og større muligheter for å kunne utvikle faget videre. – Vil du si at mulighetene for å utvikle ambulansefaget svekkes ved anbud? – Det har jeg ingen dokumentasjon for å kunne si. Men i anbud er det lagt inn mange og detaljerte kravspesifikasjoner som ambulansearbeiderne må forholde seg til gjennom hele anbudsperioden. Dette fremmer ikke akkurat utvikling og fleksibilitet. Å plassere ambulansetjenesten innenfor det akuttmedisinske tilbudet i et helseforetak gir etter min mening en helt annen fleksibilitet og mulighet for faglig utvikling. På det grunnlaget tror jeg det er dekning for å si at anbudspolitikken kan bidra til å hemme utviklingen i ambulansefaget, sier Hans Martin Aase. Etter lønnsbråket mellom Namsos Trafikkselskap og ambulansesjåførene har styreleder Kolbjørn Almlid i helse Midt-Norge fått spørsmål om anbudsprosessen og om ikke ambulansetjenesten bør bli offentlig. – Det er ekstremt uryddig å snakke om dette når vi er inne i en anbudssituasjon. Å begynne å diskutere dette nå er å skape unødvendig utrygghet rundt anbudsprosessene som er i gang, sa han til Trønder-Avisa.    > Hans Martin Aase, leder arbeidsgruppa for prehospitale tjenester. – Anbud fungerer ikke Hans Martin Aase er leder i Fagforbundets arbeidsgruppe for prehospitale tjenester. Han har fulgt den spente situasjonen i Midt-Norge fra sidelinjen, og han er dypt bekymret. – Vi snakker tross alt om en tjeneste som skal hjelpe mennesker i akutt nød. Publikum har krav på den tryggheten det innebærer å vite at ambulansetjenesten er godt organisert og har motiverte folk som er klar til å hjelpe når det trengs. – Slik tror jeg ikke befolkningen i Midt-Norge kjenner det akkurat nå, sier Aase. Han viser også til Nord-Gudbrandsdal der et privat ambulanseselskap gikk konkurs i mai. Det førte til at området i en periode bare hadde én bemannet ambulanse i beredskap. – Kan hemme utviklingen – Arbeidsgruppen for prehospitale tjenester har lenge ment at ambulansetjenesten er blitt en så viktig del av det akuttmedisinske tilbudet at den tilhører sykehusenes kjernevirksomhet. Da kan den ikke konkurranseutsettes, sier Hans Martin Aase. – Ambulansefaget har hatt en rivende utvikling. Vi snakker ikke Fagbladet 10/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonSAM