SEKSJONSLEDER Energikonferanse Fagforbundet inviterer alle sine tillitsvalgte i energisektoren til en konferanse i forbundets lokaler i Oslo 21. og 22. november. Det blir ingen konferanseavgift, og medlemmer kan overnatte gratis. Temaene for konferansen blir grønne sertifikater, hjemfallsretten og ny forskning, i dette tilfellet om vindkraft. Forelesere blir professor Tore M. Underland om vindkraft, direktør i Noriss, Jon Bingen om Nordområdene og professor Hans Faanes om hjemfallsretten. Nestleder i Stortingets energikomité, Tore Nordtun, kommer også. Program og mulighet for påmelding fins på hjemmesiden til Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk: www.fagforbundet.no/sst    PF Høstkurs for dyrepleierne Norsk dyrepleier- og assistentforening holder sitt høstkurs sammen med veterinærenes høstkurs 2. til 4. november i år. Temaet for årets kurs er radiologi.    PF Ny i administrasjonen Carl Ivar Delingsrud har fått et vikariat som rådgiver i Seksjon samferdsel og teknisk. Han er tilsatt som ekstrahjelp i to måneder. Han begynte i stillingen i september.    PF Brannkonferanse i april Brannfolk kan allerede nå merke seg datoene 9. og 10. april neste år. Da blir neste årskonferanse for brannpersonell i Fagforbundet og Norsk Brannmannsforum arrangert i Trondheim. Program og praktiske opplysninger kommer senere.    PF Jubileumsbidrag Neste år fyller Nordisk Transportarbeiderføderasjon 100 år. Jubileumsfeiringen vil foregå høsten 2008, og den skal ha temaet «Sosial dumping i transportsektoren». På et møte i august ble forbundene som har medlemmer i transportsektoren enig om å støtte jubileumsfeiringen med to kroner for hvert yrkesaktive medlem. For Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk utgjør et slikt bidrag 5000 kroner, og SST-styret har vedtatt å støtte jubileet med dette beløpet. PF Kursmateriell Seksjon samferdsel og teknisk utarbeider ulike kurs for medlemmene. På en egen nettside samler seksjonsadministrasjonen informasjon om kursene etter hvert som de blir klare. Av kurs som er klare nå, kan vi nevne «en god presentasjon» som inneholder en liten mal for hvordan dette kan gjøres effektivt. Det er også laget en veileder i møteforberedelse, som kan være god å ha enten du er tillitsvalgt og skal arrangere et møte, eller om du skal gjøre det samme som klassekontakt på skolen. Målet med kurset Fagforbundets stipendordning er å gi en kort forklaring på hvordan stipendordningen er lagt opp. Av andre kurs nevner vi «problemstillinger ved sykdom før og under ferie», «Vold og trusler i kollektivtrafikken» og til slutt et kurs om «Yrkesskade/yrkessykdom». SST-administrasjonen tar gjerne imot innspill til andre kurs. Du finner mer informasjon om kursene på www.fagforbundet.no/sst. Deretter klikker du på «Kaffekurs» nederst i venstremenyen.    PF Profitt på vann – Norges befolkning blir alvorlig syke av drikkevannet, sier pengekåte aktører i vannmarkedet. Stiftelsen Rent Norsk Vann (RNV) arrangerte i august Vannkonferansen 07. Målet med konferansen var å vise at drikkevannet vårt ikke holder forskriftens normer. Flere aktører som Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Sintef, Norvar og flere kommuner, anser RNV som en useriøs aktør. Hovedmålet for RNV er å sikre at mennesker og industri har tilgang til rent vann, sier de. RNV arbeider for at vannverkene skal omdannes til kommunale foretak eller selskap. Hensikten STEIN GULDBRANDSEN «Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og vannverkene må fortsatt være kommunenes ansvar.» er å åpne tilgangen til markedet for private driftsavtaler og anbud på vanndistribusjon. RNV svartmaler offentlig sektor og skremmer forbrukerne når de hevder at norsk drikkevann er direkte helsefarlig. De bruker eksempler som Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004 og utbrudd av tarmbakterier i drikkevannet på Røros i mai 2007. Filterleverandøren Aqua Unique sier klart at desto mer forurenset drikkevannet er, desto lettere er det å selge filter til husstandene. Aqua Unique bruker mye penger på analyser av drikkevannet for å finne bevis på at drikkevannet ikke holder parameterne i drikkevannsforskriften. Veolia vann driver for tida en aggressiv lobbyvirksomhet med mål om å drifte vannverk. De var aktive på Vannkonferansen og kjører kjempeannonser. Veolia snakker vannkvalitet, mens de tenker profitt. Når vi kjøper flaskevann til 10 kroner literen, mener Veolia vi vil akseptere å betale1 kr literen for vann i kranen. Å selge vann som koster 40 øre per kubikk å produsere for 1 krone literen er god profitt. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og vannverkene må fortsatt være kommunenes ansvar. Vi må være på vakt for disse aktørene. Vi må delta i debatten og hindre at markedskreftene får kontroll over vannreservene våre. Vi må kreve økte bevilgninger til fornyelse og sikring av vannledningsnettet. 38 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM