> Romafolket er det nye Europas sosiale lavklasse. De er generelt fattigere, de bor dårligere, færre har arbeid, færre har utdanning og mange lever på trygd. De er utsatt for diskriminering og segregering til tross for lover som skal sikre likebehandling. Norske romafolk blir kalt sigøynere. 40 > Fagbladet 10/2007 FOTOREPORTASJEN Foto og tekst: GØRIL TRONDSEN BOOTH fbaargang2007 fbseksjonSAM