Mange av de rikeste EU-landene er bekymret for en bølge av arbeidssøkere fra fattigere EU-land. Overgangsregler og restriksjoner, kun for de nye EU-landene i øst, har blitt opprettet for å kontrollere innvandring til det åpne arbeidsmarkedet. Norge bidrar gjennom EØS-midlene og NGO-fondene med mer enn ni milliarder kroner til utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller i EUs nye medlemsland. 44 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM