KRYSSORD    «Jeg er glad i mennesker – det er bare folk jeg ikke kan fordra.» CHARLES M. SCHULZ Bakverk Dagsorden Hermod © 109 11-2006 Organisasjon Avis Långiver Artikkel Suksess Avgift Lærling Gutte navn Fjell Bevegelse Enhet Rokke Forsikring Streben Trapp Person. pron. Lever Finsk by Iverksette Banket Pike navn Oppdrive Orientere Byge 2000 Instrument Fuglelyd Fyldig Halte Verktøy Bedragersk Bor Gutte navn Vekt fork. Laste Vent Nedarvet Ferd Innhegning Tegntyder Bitter Moderne Hete Oppdikt -ning Romania Bemerke Lage mat Orkester Verge Mynt fork. Korn Knark Spiss Variere Sår Jolle Dra Dannet Fart Farge T all Livnære Tøy Påfyll Tips Gjøre klar Land Kurvet Tau Bedrag Not Busk Nynorsk pron. Nedbør Pike navn > VINNERE av kryssord nr. 6/7 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Brit Henriksen 8618 Mo i Rana Øivind W. Pettersen 1679 Kråkerøy Helga Røstad 0971 Oslo L U T U N N T A T T I S E T E T N Ø D V E N D I G E S G T Y S K B F R E G A T T A R T E I L I N E D L E S S V I N G E A D D Ø G U L V V A S K G A S T U E A K R E M I S F S S O R O F O K A M I L L A E L F E S K I T T I D E E L T L I R K E K L E I V I K L E E D U R E L G S E P T E R K A R E T L E H Ø Y N E R N R M A S I H E R D E T S I R I S T U E G E I T E E G E N V I P E I Løsningen på kryssord nr. 10 må være hos oss innen 10. november! Merk konvolutten med «kryssord nr. 10» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut åpnes! NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET 58 > Fagbladet 10/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM