T INNHOLD > Foto: Erik M. Sundt 8    TEMA: Det er alvor i lufta 14    Langt på vei i Fauske 18    Deltid og ekstravakter i 20 år 20    PORTRETTET: Klimakrigeren Lars Haltbrekken 48    FOTOREPORTASJEN: Som vi sår, høster vi 54    Skole bare for de rike? 62    Sto opp mot fattigdom FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Seksuell trakassering 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Trondheimsmodellen 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Henger i stroppene 27–46    HELSE OG SOSIAL Lange dager Fører heldagsskolen til utjevning av sosiale forskjeller? Ikke nødvendigvis, viser erfaringer fra Frankrike. Professor Thomas Nordahl mener at vi bør tenke mer på skolens innhold før vi øker timetallet. 54 > Kvikksølvforgiftning Fagforbundet håper departementet gir nye retningslinjer til Nav, slik at senskader ved eksponering for kvikksølv blir godkjent som yrkesskade. Ellers vil forbundet kjøre tannlegeassistent Sissel Mortensens sak gjennom Trygderetten til lagmannsretten. 30 > 2 > Fagbladet 11/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak Foto: Greg Rødland Buick R E Ø M L I E K M J fbaargang2007 fbseksjonHEL