SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Varslerombudet Kvinnherad er landets første kommune med eget varslerombud. Til ham kan ansatte varsle om kritikkverdige forhold, uten frykt for represalier. 34 > Still going Alma Martinussen er 75 år og tar så mange vakter hun får ved sykehuset i Narvik. Sykmelding er et fremmedord for henne. 42 > Uønsket atferd Trakassering, og spesielt seksuell trakassering, er et alvorlig problem i arbeidslivet. Atferden må være systematisk for å defineres som trakassering. 44 > Samspill framfor kamp Ny måte å tenke på En del kommuner samarbeider nå med sjukehusene om læreplass for helsefagarbeiderne. – Positivt, mener Aksjon helsefagarbeider. Mange av Fagforbundets medlemmer er opptatt av hva slags praksis helsefagarbeideren skal få. Lill-Tone Grahl Jacobsen fra Aksjon helsefagarbeider ble utfordret på dette spørsmålet da hun innledet på Samspillkonferansen til Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) i Bergen nylig. – Vi er redd for at det blir vanskeligere for helsefagarbeideren å få innpass i spesialisthelsetjenesten hvis det ikke kreves praksis på sjukehus, sier Wenche Skorbakk, rådgiver i Fagforbundet SHS. – Læreplanen for helsefagarbeideren sier ingenting om hvor eleven skal være i praksis. Den sier bare hvilken kompetanse du skal ha før du kan ta fagbrevet, sier Grahl Jacobsen. Representanter for Aksjon helsefagarbeider mener helsefagarbeideren gjennom utdanninga får en basiskompetanse, og at denne må suppleres med spesialkompetanse uansett hvor han eller hun skal jobbe. – Dette krever en helt ny tenkemåte, og jeg tror det er bra om kommuner og sjukehus samarbeider om læreplasser, sier hun. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 11/2007 > 27 Arbeidsglede, etikk og vår nye medarbeider, helsefagarbeideren, var tema da sjukepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i Fagforbundet nylig møttes til konferanse. Over 100 hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og sjukepleiere hørte Anne Gerd Samuelsen snakke halvannen time på innpust og utpust. Det var likevel ingen som syntes de hadde hørt for mye om arbeidsglede og samspill. Unge rekrutterer unge Lill-Tone Grahl Jacobsen fra Aksjon helsefagarbeider kunne informere om et vellykket rekrutteringsprosjekt i Bodø, Trondheim og Drammen. – Ungdom snakker et annet språk enn oss voksne, og vi tror unge mennesker lettere vinner gehør hos elever på ungdomsskolen og i videregående. Vi har derfor kurset hjelpepleiere og omsorgsarbeidere under 30 år, og de har besøkt samtlige skoler i sine kommuner. Resultatet har vært en formidabel søkning til helsefagarbeiderutdanningen, og videregående skoler både i Bodø, Trondheim og Drammen har måttet opprette ekstra klasser. Bruk for alle Mai-Len Sundin fra Karolinska institutet og Vidaråsen kunne BRUK FOR ALLE: – Denne konferansen viser et alternativ til profesjonskampen som dessverre altfor ofte har vært et problem, sier leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad. forsikre alle hjelpepleiere og omsorgsarbeidere om at det var god bruk for dem alle sammen både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den andre dagen ble sjukepleierne underholdt av Jan Rudy Kristensen fra organisasjonsenheten i Fagforbundet. – Dere er de viktigste medlemmene i forhold til å verve enda flere sjukepleiere til Fagforbundet. Dere er også en viktig yrkesgruppe i samfunnsdebatten, og som en tung og viktig samfunnsaktør trenger Fagforbundet sjukepleiere. Og omvendt: Sjukepleierne trenger et talerør som Fagforbundet. – Fagforbundet er forbundet for de sjukepleierne som synes samarbeid og respekt er bedre enn profesjonskamp. Derfor var vi sammen i går. I dag er vi hver for oss fordi yrkesidentitet også er viktig, sa Kristensen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: Bjørn Erik Larsen fbaargang2007 fbseksjonHEL