AKTUELT Hjertet på danskeferja Dekker lønna Bjugn kommune verdsetter videreutdanning blant sine ansatte. Gunn Karin Olsen, utdannet hjelpepleier og nå hovedtillitsvalgt på heltid, får permisjon med lønn når hun tar utdanning som yrkesfaglærer. – Jeg har søkt om og fått innvilget permisjon med lønn for å delta på samlinger og i praksisperiodene, forteller hun. Utdanningen går over tre år med tre ukesamlinger hvert semester. Praksisperiodene er på i alt 24 uker. KES Mangler kontroll Riksrevisjonen kritiserer Helse- og omsorgsdepartementet for ikke å ha nødvendig oversikt over behov for vedlikehold av sjukehusbygg. – Dette går på bekostning av arbeidsmiljø og sikkerhet, sier riksrevisor Jørgen Kosmo til Helserevyen. Kosmo peker også på avstand mellom mål og resultat på flere områder. Blant annet svikter innsatsen på områder som habilitering og rehabilitering, psykisk helsevern og rus.    KES Ambulansepersonell i Helse Vest har prøvd ut et nytt konsept for faglig og politisk møte. To dager på danskeferja ga rom for faglig politisk debatt og grundig innføring i tolkning av hjerterytme på EKG. Fra nyttår er hele ambulansetjenesten i Bergen overført fra Bergen Brannkorps til Helse Bergen. Fagforbundet arrangerte derfor nylig en kombinert faglig, fagligpolitisk og sosial konferanse for ambulansepersonell innen Helse Vest. Viktig dialog Frode Kroken fra Helse Førde, som tok initiativ til konferansen, syntes særlig det var fint at de hadde fått med seg nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen, som presenterte debattheftet foran neste års tariffoppgjør. – Det er viktig at vanlige medlemmer av og til få sjansen til å møte de sentralt tillitsvalgte. Jeg tror de som befinner seg på gras- rota, og de som sitter i ledelsen har like stor nytte av å lytte til hverandre, mener Kroken. Nestlederen i forbundet er enig. – For meg var det kjempenyttig å være sammen med ambulansefolka i to dager. Jeg ser de er sultefôra på faglig påfyll, men jeg har også sett at de har mye å lære av hverandre når de først kommer sammen. Jeg ble mektig imponert over foreleserne som var hentet blant våre egne, sier Gerd Kristiansen. Faglig ansvar Glenn Lauvik fra Bergen Brannkorpsforening og Gunn Mari Onarheim fra Fagforbundet Helse Bergen, som også hadde vært med å arrangere konferansen, opplyser at hjertet var temaet for den yrkesfaglige delen av konferansen. Intensivsjukepleier, ambulansearbeider og hjelpepleier Gunnbjørg Olufsen og ambulansearbeider og instruktør Bjørn Antonsen foreleste. I tillegg orienterte tidligere leder av Bergen Brannkorps, Einar Frode Kroken, Helse Førde. Jessing, om ambulansens historie i Bergen. – Vi tar ansvar for den faglige oppdateringen, for arbeidsgiveren gir dessverre bare et minimum, sier Kroken. Morsomt Programmet for den to dager lange konferansen var lagt da de 43 deltakerne gikk om bord på danskeferja. – Men da vi så at Per Inge Torkildsen skulle over for å underholde, justerte vi dagsorden, på demokratisk vis, og fikk med oss det også, forteller Kroken. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Åtte pasienter på én ansatt På Rørvik sykestue har én ansatt ansvaret for åtte personer med demens i flere timer i strekk. Situasjonen har vart siden 1. oktober. – Å være alene med denne gruppa i én time av gangen er ikke bra. Det kan gi utrygge situasjoner for oss ansatte ved avdelinga, samtidig som det er trasig at beboere ikke alltid får den hjelp og assistanse de har behov for, sier Frøydis Wangsfjord, tillitsvalgt for Fagforbundet Vikna, til Namdalsavisa. Årsaken er at det 1. oktober ble overført en stillingsandel fra Vestbo til tredje etasje på sykestua. Dermed blir det daglig kun én ansatt til stede på avdelinga i totalt tre timer. sykestua, en tradisjonell pleieavdeling, har enda knappere personalressurser. – Det er ingen overdrivelse å si at bemanninga i tredje etasje er så knapp at det nærmer seg krise. Det stilles store krav om effektivitet på den avdelinga. Samtidig er det meget ugunstig å redusere bemanninga på nettopp Vestbo, ettersom det også her i utgangspunktet mangler folk, sier Wangsfjord. – Belastningen på den enkelte medarbeider er nå så høy at man ikke må bli overrasket om sykefraværet fortsatt vil øke, sier hun. Wangsfjord mener at det må tilføres minst 5,5 årsverk for at alle turnuser og nattvakter skal gå opp. Omfordelinga skjer fordi tredje etasje ved Tekst: SANDRA LILLEBØ 28 > Fagbladet 11/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL