frantz.no STILLINGSMARKEDET Enebakk kommune Enebakk kommune er kåret til den beste servicekommunen i Akershus og niende best i landet. Kommunen ligger bynært i Akershus,fire mil øst for Oslo sentrum,og har 9600 innbyggere.Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon,der det satses på nettbaserte tjenester,offentlig servicetorg og kvalitetssikring av tjenester.Vi ønsker derfor å knytte til oss medarbeidere med initiativ og gnist, og som ser utvikling som spennende, inspirerende og positivt. Enebakk kommune er en IA virksomhet og har ca. 420 årsverk. Enebakk sykehjem Enebakk sykehjem får en ny ung beboer. Dermed trenger vi flere NYE MEDARBEIDERE Du kan være spl./ hjelpepleier/omsorgsarbeider eller ufaglært med interesse for å jobbe med både unge og eldre på institusjon. Arbeidet vil bestå av: • Oppfølgingavbeboerihenholdtil behov. De som blir ansatt vil være en del av den øvrige bemanningen i sykeavdelingen . Vi ønsker å gi våre beboere en god hverdag, der det legges vekt på god pleie, omsorg samt sosialt samvær. Ønskede kvalifikasjoner: •    Vi ønsker deg som er engasjert, tålmodig, kreativ, nysgjerrig og har et godt humør! • Interesse for å tilegne seg nye kunnskaper både faglig og menneskelig. • Evne til nytenkning og fleksibilitet. • Gode norskkunnskaper. • Personlig egnethet. Vi kan tilby en spennende jobb i et godt arbeidsmiljøienorganisasjoniendring.Vi trenger personale til alle typer vakter; dag, kveld og natt (hvilende vakt) til sammen ca.4.2 årsverk. Oppgi i søknaden om ønsket stillingsbrøk. For stillingsbrøker over 15 % , er det arbeide hver 4.helg .For helgestilling 14 %, arbeide hver 3. helg. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. For nærmere informasjon om stillingene, kontakt enhetsleder Ellen Skaar tlf. 64923101/mob. 46448619 eller koordinator Trine Hagelin tlf. 64923110. Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt CV, merket 2007/879 sendes innen 20.11.07 til Enebakk kommune,Postmottak,1912 ENEBAKK eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no Attester returneres på forespørsel. Mer om kommunen finner du på: www.enebakk.kommune.no Helse Vest valgte Dips Helse Vest satser på Dips som leverandør av elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system. Dips-løsningene skal bedre flyten av pasientinformasjon internt i sykehusene og mellom sykehusene. Kontrakten har en verdi på rundt 200 millioner kroner over fem år, og er en av de største IKT-oppdragene Helse Vest har signert. Dips er den største leverandøren av elektronisk pasientjournal til helseforetakene i Norge, og har fra før konsern- og rammeavtaler med Helse Nord og Helse Sørøst (Helse Øst). Når innføringen er gjennomført, vil 65 prosent av alle norske sykehus benytte Dips.    VeV Deltid på sjukehusene I Helse Midt-Norge har bare fem prosent av de ansatte mindre enn halv stilling. I tidligere Helse Øst arbeider 16 prosent under femti prosent. Tallene kommer fram gjennom en kartlegging av deltidsarbeid blant helseforetakene som er gjennomført etter oppdrag fra helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, melder sykepleien.no. Undersøkelsen viser også at andelen deltidsansatte varierer mellom helseforetakene. Helse Vest har 36 prosent deltatidsansatte, mens Helse Midt-Norge har 45 prosent.    KES Likestill skift og turnus! Skiftarbeider Størk Hansen fra Gjøvik er klar i sin tale. Helsearbeidernes turnus og vakter må likestilles med industriens skiftsystem – og lønnes deretter. Forbundsstyremedlem Størk Hansen fra Hunton Arbeiderforening på Gjøvik har sett seg lei av at Fellesforbundet opptrer som en sinke i denne diskusjonen. – Det er på tide at forbundet følger utviklingen, mente han. – Jeg har jobbet skift i 37 år og vet hva det betyr. Turnusarbeid er like tøft, og helsearbeiderne fortjener vår solidaritet, understreket Hansen. – Nå skal ikke Fellesforbundet lenger være den sinken den har vært i dette spørsmålet. Vi må kjempe for at skift og turnus i det offentlige likestilles, krever forbundsstyremedlem Størk Hansen i Fellesforbundet. Tekst: Hermann Möhring/Magasinett.org 38 > Fagbladet 10/2007 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL