STILLINGSMARKEDET Akuttdivisjon STERILAVDELINGEN Hjelpepleier/laboratorieassistent UUS nr. 07/08592. Fast st., heltid 37,5 t/uke. Lønn etter avtale. Se fullstendig annonse på www.ulleval.no Kontaktperson: Anne-Marit Hafstad, tlf. 22 11 82 19. Søk elektronisk på www.ulleval.no innen: 27.11.07. NORDBERGHJEMMET – nyombygget sykehjem Nordberghjemmet er et somatisk sykehjem eiet av en stiftelse tilknyttet Nordberg menighet. I november flyttet vi inn i vårt nyoppussede sykehjem med enerom til alle beboerne. Sykehjemmet har 66 beboere og 21 dagsenterplasser. Sykehjemmet består av tre avde- linger med 22 beboere i hver avdeling. Avdelingene er inndelt i tre mindre enheter med 7 eller 8 beboere pr. enhet. Nordberghjemmet drives med driftstilskudd fra Oslo kommune. Vi har ledige stillinger som: OFF. GODKJENT HJELPEPLEIER/ OMSORGSARBEIDER • 50% fast stilling natt. Nordberghjemmet har et godt fagmiljø med tilnærmet alle stillinger besatt med fagutdannet personale. Det gis muligheter for kreativitet og nytenkning i et godt arbeidsmiljø. Vi kan også tilby leilighet i nær tilknytning til sykehjemmet. Lønn og ansettelsesvilkår i henhold til tariffavtale på HSHområdet. Tiltredelse etter avtale. Vi vil også gjerne komme i kontakt med hjelpepleiere som kan ta ekstravakter ved sykehjemmet Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrasjonssjef Terje Aadalen tlf 22 70 12 00 Søknad med CV sendes Nordberghjemmet, Carl Kjelsensv. 23 C, 0860 Oslo Søknadsfrist: 26. november 2007. Heller trening enn piller Mental og fysisk opptrening er den mest effektive behandlingen av pasienter med kroniske smerter. For de fleste pasientene vil slik behandling ha bedre effekt enn medikamentell behandling. Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser (NKSL) får ca. 700 nye pasienter med kroniske lidelser i året. Pasientene som kommer i kontakt med NKSL, er så syke at det går ut over deres normale hverdag. Om lag 20 prosent har nerveskader med konstante smerter som krever medikamentell behandling. Mange av disse pasienten angir å ha dårligere livskvalitet enn man finner hos døende kreftpasienter. – I tillegg til smerte og angst har noen av disse pasientene utviklet personlighetsforstyrrelser på grunn av avhengighet til smertestillende medikamenter som morfin og Paralgin forte. En riktig og edruelig bruk av medikamenter, samtidig med at man lanserer fysisk og mental opptrening som hovedbehandling, vil være avgjørende for denne gruppen. Et av tiltakene er å gi medikamenter etter klokka, og ikke ved behov. Slik demper man rusopplevelsen og minker faren for avhengighet, sier professor Petter C. Borchrevink ved NKSL til nettsida til Helse Midt-Norge.    KES Fagbladet 10/2007 > 39 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL