T INNHOLD > Foto: Titti Brun 8    TEMA: Det er alvor i lufta 14    Langt på vei i Fauske 18    Deltid og ekstravakter i 20 år 20    PORTRETTET: Klimakrigeren Lars Haltbrekken 44    FOTOREPORTASJEN: Som vi sår, høster vi 50    Skole bare for de rike? 58    Sto opp mot fattigdom FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Seksuell trakassering 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56    KRONIKK: Trondheimsmodellen 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Henger i stroppene 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Lange dager Fører heldagsskolen til utjevning av sosiale forskjeller? Ikke nødvendigvis, viser erfaringer fra Frankrike. Professor Thomas Nordahl mener at vi bør tenke mer på skolens innhold før vi øker timetallet. 49 > Nøkkel til ansvar 120 unge bergensere har fått eget nøkkelkort til kulturhuset U1880, på eget ansvar. Skoleelev Ole Petter Knarvik er en av mange som nå har tilgang til huset og kan trene helt gratis i storsalen. 30 > 2 > Fagbladet 11/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak Foto: Greg Rødland Buick R E Ø M L I E K M J fbaargang2007 fbseksjonKIR