Deltid og ekstravakt 18 > Fagbladet 11/2007 En av vår tids viktigste likestillingspolitiske saker kan bli avgjort i en bygd innerst i Hardanger. Tekst og foto: SANDRA LILLEBØ Solen har ennå ikke kommet over de høye fjellene som omkranser den lille bygda Granvin. Ute er det høstkaldt og klart, og trafikkstøyen kan ikke sies å være påtrengende. Men midt i Hardangeridyllen, i kantina til sjukeheimen, pågår en retts- sak som illustrerer et av vår tids viktigste like- stillingspolitiske spørsmål. I vitneboksen sitter Sissel Varberg. Hun er 42 år, og har arbeidet i kommunen i 20 av disse. De siste fem årene har hun jobbet i snitt 85 prosent stilling, men til tross for dette er hennes faste stilling som pleieassistent på bare 26,5 prosent – noe som ALVORLIG: Rettssaken i Granvin vil få store konsekvenser for arbeidshverdagen til Sissel Varberg (t.v.), Margrete Osa Hausnes og Inger Haugtun. fbaargang2007 fbseksjonKIR