SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Lokal kultur Norsk kulturlråd står bak et prosjekt der to forskere skal finne ut hvilke endringer som skjer i det lokale kulturlivet rundt om i landet. 29 > Klikk for musikk Med læringsprogrammet Music Delta kan lærere og elever dukke ned i en skattkiste av musikk fra alle verdenshjørner. 32 > Uønsket atferd Trakassering, og spesielt seksuell trakassering, er et alvorlig problem i arbeidslivet. Atferden må være systematisk for å defineres som trakassering. 36 > Historisk kulturleder Krever likeverd Fagforbundet godtar ikke forskjellsbehandling i finansieringen av manns- og kvinnedominert yrkesopplæring. – De tekniske fagskolene er tilgodesett med midler i statsbudsjettet, mens det ikke gjelder kvinnedominert fagutdanning innenfor helse, oppvekst og kontor. Det godtar vi ikke, sier leder Mette Henriksen Aas i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst til Fagbladet. – En slik diskriminering av kvinnedominerte yrker kan verken vi eller den rødgrønne regjeringen akseptere. Vi forventer at regjeringen setter av midler til fagskoletilbud også i de kvinnedominerte fagene, sier Mette Henriksen Aas. SKKO-lederen vil også følge opp behovet for flere lærlingplasser. – Her trengs en sterkere innsats for å motivere arbeidsgivere til å ta inn flere lærlinger, slår hun fast.    MoS To nye ministre Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland fra SV er utnevnt til nye statsråder i Kunnskapsdepartementet. SVs nestleder Bård Vegar Solhjell (35) fra Oslo, skal ha ansvar for barnehage og grunnopplæring. Tora Aasland (64) fra Bryne skal ha ansvar for forskning, universiteter og høgskoler.    MoS Abdullahi Alason (37) ble historisk da han ble valgt som leder av kulturstyret i Kristiansand kommune nylig. Abdullahi Alason (Ap) kom til Norge fra Somalia som enslig asylsøker 17 år gammel. 20 år senere er han den første innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn som innehar ledervervet i et bredt politisk utvalg i sørlandsbyen. – Det er stort, sier en glad Abdullahi Alason til Fagbladet. Det er Arbeiderpartiet i Kristiansand som har fått ledervervet i kulturstyret, og som enstemmig samlet seg om Abdullahi Alason. – Vår regjering har som mål å bli verdens mest inkluderende nasjon. Dette viser at vi er i rute. Men vi skal ikke stoppe der. Alle har noe å bidra med, og Norge trenger alle, sier han. Dialog og likeverd Abdullahi Alason har for tiden permisjon fra kommunal tolketjeneste og arbeider som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, med oppgaver som dialog, likeverdighet i offentlige tjenester og kvalitetssikring av tolkearbeidet i offentlig sektor. – Dette er oppgaver som fint lar seg kombinere med vervet som leder av kulturstyret, et verv jeg takket ja til etter at jeg fikk grønt lys fra familien, smiler Alason. Han har allerede startet med å utvide kulturnettverket sitt og gjøre seg kjent med hva som rører seg i kulturlivet i Kristiansand. Kulturelt mangfold – Når det gjelder det kulturelle Mangfoldsåret 2008 vil jeg fortsette det arbeidet som er gjort allerede, støtte og styrke det og gjennomføre på beste måte, forsikrer Alason, som er opptatt av at kulturen skal være tilgjengelig for alle. Han ønsker å bidra til å skape kulturtilbud som vekker gjenklang internasjonalt. – Når vi viser at vi er et mangfoldssamfunn, sender vi et signal til andre steder i verden der de har diktatur eller fundamentalistiske ledere om at det går an å leve sammen. – I Norge er vi i stand til å skille mellom kultur og religion, mellom kultur og tradisjon, og vi har demokrati basert på politisk arbeid. Her i landet kan vi være politisk uenig og samtidig ta en kopp kaffe sammen. Det er fantastisk og viktig å ivareta, mener den nybakte kulturlederen. Tekst: MONICA SCHANCHE TOPPVERV: Fagforbundsmedlem Abdullahi Alason er valgt som Kristiansands første kulturleder med flerkulturell bakgrunn. Fagbladet 10/2007 > 27 Foto: Tore-Andre Baardsen, Fædrelandsvennen fbaargang2007 fbseksjonKIR