AKTUELT Kulturliv i endring Hva skjer med kulturlivet når festivaler og nye kulturformer inntar lokalsamfunnet? Kulturloven og kulturliv i endring var i fokus da Norsk Kulturforum (Noku) samlet politikere og kulturarbeidere til landskonferanse i Arendal i september. Norsk kulturråd har satt i gang et gedigent nasjonalt prosjekt for å finne ut hvilke endringer som skjer i det lokale kulturlivet. Til å finne ut hva, hvorfor og hvordan har Kulturrådet bevilget tre millioner kroner og engasjert forskerne Olaf Aagedal fra Diakonhjemmets høgskole (Diaforsk ) og Marianne Villa fra Fikk miljøsertifikat Selveste statsråden dukket opp med miljøsertifikat etter at styreren og verneombudet har jobbet med å legge om Langløkka barnehage i Krokstadelva til mer miljøvennlig drift. Barna har fått et bevisst forhold til å kildesortere avfall, og de forklarte miljøvernministeren ivrig hvordan matavfall blir til kompostjord. Statsråden og nølte ikke med å dele ut sitt medbrakte sertifikat fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. – Dette er et fantastisk flott og konkret eksempel på hva som skjer når kommunen tenker helhetlig og systematisk, sa Helen Bjørnøy da hun delte ut sertifikatet. Kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker, Drammen, Lier og Hole i Buskerud har gått sammen i et prosjekt der verneombudene og virksomhetslederne får miljøopplæring og et utvidet miljøansvar. DELTAKER: Kultursjef og medlem i Fagforbundet Vigleik Haga i Mo i Rana er opptatt av at kulturen blir ivaretatt av et eget kulturstyre. som en by som bruker kultur aktivt i sin stedsutvikling langs Drammenselva. Kirkenes er valgt ut som en kulturell smeltedigel og møteplass mellom kulturer i nordområdene. Egne kulturarbeidere – For oss i Fagforbundet er det viktig at kulturloven følges opp lokalt, og at det gis midler og forskes på kulturfeltet. Det kan bidra til at kulturen får økt betydning og oppmerksomhet, og at kommunene ansetter kulturarbeidere som får dette feltet som hovedoppgave, sier rådgiver Signe Solhaug til Fagbladet. Hun framholder at det nå blir viktig å følge med på hva som skjer innenfor forskningsmiljøene framover, blant annet innenfor kultur og næring og kulturliv i endring. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Norsk senter for bygdeforsning. I sommer var de deltakende observatører på Storåsfestivalen i Meldal i Trøndelag. – Her er vi blant annet inte- ressert i hvordan det er mulig for ei lita bygd å arrangere en av Norges største rockefestivaler, og hvordan festivalen virker tilbake på bygdas kulturliv, sier prosjekt- IMPONERT: Miljøvernminister Helen Bjørnøy overrakte miljøsertifikatet til en stolt ordfører Rolf Bergersen i Nedre Eiker kommune. I løpet av neste år håper Nedre Eiker å miljøsertifisere alle virksomhetene i kommunen. Prosjektet med verneombudene er en del av «Livskraftige kommuner», et kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling som i løpet av dette året vil omfatte mer enn 200 kommuner. Fagbladet skrev om prosjektet i nr 6/07 og i temaheftet «Varmere, våtere, villere». Tekst: PER FLAKSTAD leder og sosiolog Olaf Aagedal til ballade.no. Forskerne presenterte prosjektet på Norsk kulturforums landskonferanse nylig. Det skal gå over tre år og være fullført i 2009. Multikulturelt Forskerne i gang med case-studier i Drammen som multietnisk by, og Fagbladet 10/2007 > 29 Foto: June Witzøe fbaargang2007 fbseksjonKIR