På nett med kineserne Fra i høst vil barneskoleelever i Sunnhordland komme på nett med en barneskole i verdens mest folkerike land. Det skjer i samarbeid med Høgskolen i Stord/Haugesund og Grieg Music Education (GME) som har innledet et samarbeid om musikkundervisning med Kina. – Vi er nå i ferd med å starte et prosjekt der kinesiske og norske barneskoleelever utveksler musikalske ideer og bilder fra hjemmemiljøene sine, og kan være kreative sammen. Fra jente- og gutterommet kan de legge inn bilder fra mobilen sin, legge til musikk eller gjøre opptak selv. De kan snakke via mikrofon og laste det hele opp på Music Delta og publisere det slik at medelever i Kina kan lytte og se. Lærekrefter fra Høgskolen i Stord/Haugesund har sammen med Gisle Johnsen og medarbeiderne hans i GME nylig vært på delegasjonsreise i Kina og laget avtale med China Music Conservatory og det landsdekkende Central Music Conservatory. De satser stort på nettundervisning for å nå ut til millioner av elever i Midtens Rike. – De bidrar med kurs i kinesisk tradisjonsmusikk, mens vi bidrar med kurs i norsk tradisjonsmusikk. Dette tilbys studenter i Kina, mens vi gjør det tilgjengelig i Norge, forteller Gisle Johnsen. grammet gir skoleelever fra Norge mulighet til å lage musikk sammen med elever på tvers av landegrenser og språkbarrierer. Flere skoler i Hordaland har allerede fått prøve seg, og musikkskolelærere har fått opplæring i bruken på Høgskolen i Stord/Haugesund i nært samarbeid med GME. Fremmer kreativitet Musikkundervisning på data gir mulighet til å ta musikk i bruk i skolens hverdag på en ny og veldig enkel måte. Før har en vært avhengig av at en lærer selv kunne spille instrument. Gjennom læringsressursene på data kan en lytte til mye musikk i alle sjangere bare med et tastetrykk. Og ikke minst: Barn og unge kan få være kreative uten store ferdigheter på et instrument. – Alle barn kan litt data. Selv om de ikke har pc hjemme, kan de være kreative med enkle grep i begyn- TAR INN VERDEN: – Vi slår ned veggene og tar inn verden. Barn og unge som skaper musikk sammen lærer samarbeid og kulturforståelse, sier GME-direktør Gisle Johnsen. nelsen. Før har musikk vært en sperre for mange uten instrumentale ferdigheter. Nå er den for alle, poengterer GME-direktør Gisle Johnsen. Ressurs for lærere Han mener lærerne får en god drahjelp fra teknologien i musikkpensumet. Skolen har problemer med å finne oppgaver der elevene kan få være kreative. Med dette læringsprogrammet kan de bruke digitale verktøy i å tilegne seg det faglige. I stedet for bare teori, inviteres elevene til å delta og skape selv. Og informasjonen kan hele tiden oppdateres. Gjennom læringsverktøyet kan lærerne gi elevene tilgang til det de ønsker, og de har også mulighet til å    > Fagbladet 11/2007 > 33 Foto: Monica Schanche fbaargang2007 fbseksjonKIR