Foto: Rebecca Strand/NRK trekke sitt eget stoff inn som en del av læreverket. Elevene kan få individuelt undervisningstilbud som er tilpasset på en ok måte. Alle jobber med den samme musikken, men tilpasset den enkelte. Ingen blir tapere. Alle får utfolde seg etter evner og anlegg. Kvalitet i fokus – Vi er opptatt av å gi kvalitet til barn og unge. Gi ordentlig kunst, og ikke bare kjipe lydsnutter, sier Gisle Johnsen. Han har fått profesjonelle musikere til å spille inn musikken fra de forskjellige tidsepokene i skolens musikkpensum. Bergens Filharmoniske Orkester har bidratt med all den klassiske musikken. Blant dem fire symfonier med Beethoven, Mozart, Vivaldi og Grieg. Mange barn kjenner ikke hvordan et orkester fungerer. På Music Delta kan de klikke på hver enkelt instrumentgruppe og høre hvordan de DIRIGENTER: 10. klassingene Edvard Målsnes og Henrik Sveen kan nå fritt heve taktstokken over Harmonien og remikse kjente toner på nett. Unge hever taktstokken på Griegweb Barn og unge har nå mulighet til å dirigere et helt symfoniorkester, og bestemme hvilke instrumenter som får klinge. I forbindelse med årets Grieg-jubileum har stiftelsen Grieg07 nettopp lansert det interaktive nettprogrammet Griegweb der Griegweb blir nå en del av Music Delta, og er fritt tilgjengelig for alle på www.grieg07.no Music Delta • Music Delta er et nytt komplett digitalt læreverk for musikk- og kulturfagene i grunnskolen. • Læringsverktøyet er skapt av Grieg Music Education (GME) som leverer nettbasert undervisning både til grunnskoler, kulturskoler, videregående og høgskoler. • Music Delta går ut via portalen It’s lear- klinger, hver for seg og sammen. Bare fantasien setter grenser Et sentralt poeng i Music Delta er at den også kan brukes til språk- og samfunnsundervisning. – Det er mye lærestoff spunnet rundt musikk som kan brukes i nær sagt alle fagene, sier Gisle Johnsen. Flere skoler i Bergen og Hordaland har allerede tatt det i bruk og gitt veldig god respons. alle barn og unge kan prøve seg som komponister og dirigenter. Ved hjelp av verktøyene i Music Delta kan unge håpefulle remikse Griegs musikk og dirigere Bergen Filharmoniske Orkester. – Det e tidlig! utbrøt 10. klassingen Edvard Målsnes da han fikk være sjefdirigent for Harmonien, ifølge NRK Hordaland som var med da han testet ut programmet sammen med kameraten Henrik Sveen. ning. Alle skoler kan kjøpe disse læringsressursene, og noe er til fri bruk. Også skoler som bruker Fronter som læringsportal kan gå inn der. • Det største prosjektet er i Kina, der både grunnskoler, musikkskoler og musikkstudenter tar i bruk systemet. • I samarbeid med Høgskolen i Stord/Haugesund utvikler GME internettbasert og kompetansegivende etterutdanning i moduler på høgskolenivå, som også tilbys studenter i Kina. OPPDAG MUSIKKEN I DATAARKIV Discovering Music Archives (Dismarc) er det største lydarkivet over sjelden musikk. De eldste lydopptakene av japansk tradisjonsmusikk ligger i Berlin. Via en felles søkemotor for alle de store arkivene i Europa, kan musikkstudenter og lærere søke på forskjellig type musikk. Grieg Music Education er en av samarbeidspartnerne i det nettbaserte lydarkivet, som får EU-midler til å utvikle programvaren. – Vi lager inngangsportal med kart og tidslinje. Der kan du klikke deg inn på hvilket verdenshjørne og hvilken tidsepoke du vil, og designer det litt lekent, sier GMEdirektør Gisle Johnsen. LES MER PÅ: www.griegmusic.com • www.musicdelta.com • www.grieg07.no • www.hsh.no • www.itslearning.com • www.dismarc.com Illustrasjonfoto: colourbox.com 34 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR