For medlemmer i Fagforbundet > Nr. 11 november 2007 KAN VI KJØPE OSS FRI? SIDE 8 Deltid og ekstravakt i 20 år 18    > Norges første varslerombud 32 Skole bare for de rike 46 Sto opp mot fattigdom 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt    > SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON fbaargang2007 fbseksjonKON