Langt på vei i Fauske IKKE I MÅL: Nav-leder i Fauske, JanÅke Storjord, vet at en del står igjen før prosjektet er i mål, men mener de har kommet et godt stykke på veg. Tekst: SANDRA LILLEBØ Foto: THOR-WIGGO SKILLE «Om ett år skal folk i Fauske svare at tjenestene har blitt bedre. Brukerne skal oppleve å bli møtt på en god måte, enten de trenger jobb, sykepenger, fødsels- da Navs pilotkontor åpnet i Fauske. Nav-reformen er et av de største prosjektene i offentlig sektor i nyere tid. Den nye etaten, som sammenfatter den tidligere trygdeetaten, Aetat og kommunenes sosialtjenester, disponerer mer enn en tredel av statsbudsjettet. I tillegg bidrar kommunene med store summer over sine lokale budsjetter. Men Nav-reformens utfordringer ligger ikke bare i finansieringen. Samkjøringen mellom de tre ulike tjenestene, med ansatte fra tre ulike kulturer i statlig og kommunal sektor, har blitt sett på som en minst like viktig rundingsbøye før prosjektet kan sies å være i mål. Opplæring på direkten rene som noe av det som har lykkes best. – Det har gått veldig bra. Det er ingen som tenker på at noen av oss er statlig og andre er kommunalt ansatte. På det faglige feltet er det derimot litt som står igjen. – Mye av opplæringen skjer jo også på direkten. Det tar tid, og slik må det også være. – Gjør yrkesstoltheten at det er vanskelig å gi slipp på sin spesialitet? – Jeg tror mange av oss synes det er greit å ha en forankring i et område vi kjenner spesielt godt. Det gjør oss 14 > Fagbladet 11/2007 Det er gått ett år siden Bjarne Håkon Hanssen åpnet det nye Nav-kontoret i Fauske med brask, bram og skyhøye forventninger. Hvordan har det gått? penger eller har problemer med rusmisbruk.» Dette uttalte prosjektleder Jan-Åke Storjord til Fagbladet 2. oktober i fjor Arnfinn Hansen, som er avdelingsleder for mottaksenheten ved Nav Fauske, trekker fram nettopp sammensmeltingen av de tre kultu- fbaargang2007 fbseksjonKON