BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL    Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKEPLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 11/2007 Gravferdsstøtte SPØRSMÅL:Min stebror døde i sommer. Han etterlot seg verken kone eller barn. Hans søster er også død, så igjen sitter jeg og hans svoger. Ingen av oss har hatt noe særlig kontakt med hverandre de siste årene. Stebroren min var i alle år medlem av Fagforbundet og tidligere Kommuneforbundet. Av andre medlemmer har jeg hørt om gravferdsstøtten. Hvem av oss gjenværende kan og bør søke om denne støtten? Oddvar, Kristiansand SVAR: Fagforbundets Stønadskasse er en utbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. Forsikringssummen er på 1/5 G (grunnbeløpet i folketrygden per 1. januar hvert år), som for tiden er 12.578 kroner. Utbetalingen inngår ikke i dødsboet og er ment som stønad til begravelse. Gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven har rett til utbetalingen. Disse er begunstiget i den rekkefølgen som her er nevnt. Når det gjelder slektsarveretten, er arverekkefølgen delt opp i følgende tre klasser: • Livsarvinger, dvs. barn, barne- barn osv. • Foreldre, søsken og nevøer/- nieser. • Besteforeldre og deres livs- arvinger, dvs. avdødes onkler, tanter, fettere og kusiner. Her stopper slektsarven, dvs. at barn av fettere og kusiner, oldeforeldre, tremenninger o.l. arver ikke. Inngifte personer arver helle ikke i noen av arveklassene. Som svar på ditt spørsmål, er verken du eller svogeren berettiget utbetalingen etter loven. Dersom det finnes barn etter din stebrors avdøde søster, vil den/de ha rett på utbetaling under Fagforbundets Stønadskasse. Et skjema for melding om dødsfall fås ved henvendelse til Fagforbundet. Egen barneforsikring? SPØRSMÅL: Jeg er medlem i Fagforbundet, gift og med tre små barn. På Fagforbundets hjemmesider leser jeg om barneforsikring, men jeg er svært i tvil om hvorvidt jeg bør tegne en slik. Nav skal jo hjelpe oss med tilpasning av hus hvis barnet utsettes for en ulykke og vi skulle trenge å gjøre om huset. Hvorfor ser det likevel ut til å være behov for egen barneforsikring? Er en slik forsik ring noe dere anbefaler? Elisabeth H, Oslo SVAR: Det er riktig at Nav dekker hjelpestønad/grunnstønad, men det vil antakelig kun dekke et minimum. Hvis barnet rammes av en alvorlig sykdom eller ulykke, kan det bli en stor belastning for familiens økonomi. Som LO-medlem gjennom Fagforbundet har du blant annet fordeler i LOfavør Barneforsikring som kan tegnes indi- viduelt. Barneforsikringen dekker varig invaliditet som følge av sykdom eller ulykke og ved barns død. I tillegg dekker forsikringen tannlege- og lege- behandling som følge av ulykke, dagpenger ved sykehusopphold, ombygging av bolig og installering av hjelpemidler i boligen. Du må selv vurdere ditt behov og ønske om å tegne en slik forsikring. Du kan lese mer om vilkårene og fordelene med LOfavør Barneforsikring under www.lofavor.no. Hanne Madsen Hanne Madsen fbaargang2007 fbseksjonKON