DIN JOURNALIST    VI TAR SAKEN! dinjournalist@fagforbundet.no altså klart dere med reiseforsikringen fra LOfavør. Og det hadde blitt langt billigere enn to vanlige forsikringer med rabatt. LOfavør-forsikringen er svært god, noe som undersøkelser og tester i media viser. Den er en såkalt kollektiv forsikring, der prisen er den samme lave for alle LO-medlemmer. Derfor får du ikke samlerabatt om du kjøper denne forsikringen på toppen av andre forsikringer fra SpareBank 1. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen Medlemslån SPØRSMÅL: Det kommer stadig forespørsler om LOfavør medlemslån. Mange lurer blant annet på hvordan de skal gå fram for å få medlemslån til gunstig rente. SVAR: Medlemslån med gunstige betingelser til bolig er en av de mange fordelene som ligger i LOfavør. Du kan flytte lånet til SpareBank 1 og Sparebanken Vest, eller ta opp nytt lån, og slippe omkostninger til banken. Hvis banken krever takst, får du refundert takshonoraret når lånet blir utbetalt. Og bruker du EiendomsMegler 1 til salg av bolig eller fritidsbolig, får du et spesialtilbud på 25 prosent rabatt på ordinær meklerprovisjon ut året. Gjør banken eller mekleren oppmerksom på at du er LOfavør-medlem når du tar kontakt. Da får du de gunstige betingelsene. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen 26 > Fagbladet 11/2007 Fagbladet tar gjerne imot tips fra leserne. Har du gode ideer eller nyttige erfaringer fra arbeidsplassen din, setter vi pris på at du forteller oss om det. Denne spalta er viet små reportasjer basert på tips. Skriv til dinjournalist@fagforbundet.no eller Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Midlertidig ansettelse og vikariat Solveig, som bor i en by på Vestlandet, har spørsmål om midlertidig ansettelse og vikariat. I over fire år har hun hatt nesten sammenhengende vikariat og midlertidige stillinger i ulike kommunale selskap og i kommunen Arbeidsoppgavene har for det meste vært saksbehandling og annet kontorarbeid. I tillegg har hun hatt et vikariat i forbindelse med opprettelsen av det nye servicekontoret i kommunen. Vikariatet hun er i nå går ut ved slutten av året. I vinter er det ei som skal gå av med pensjon i kommunen. Denne stillingen kunne Solveig tenke seg å søke dersom den blir lyst ut Det er en stilling som er ganske lik flere av de jobbene hun tidligere har hatt. Vestlendingen har ikke mye utdannelse, men flere års erfaring. Derfor lurer hun på om hun har noen form for rettigheter etter å ha jobbet for kommunen så lenge. Fast ansettelse, men... Kaspar Aastvedt, rådgiver ved Kompetansesenteret i Bergen, sier at det ikke er mulig å gi et konkret svar på spørsmålene. Til det har de for lite opplysninger, men de kan svare på et generelt grunnlag. – Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at ansatte skal fast ansettelse, men det er gjort unntak for midlertidig ansettelse. Blant unntakene er «For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikarer)». Oppsigelsesvern – Dersom Solveigs arbeidsavtale er innenfor unntakene i arbeidsmiljøloven, vil det midlertidige ansettelsesforholdet kunne være lovlig. Arbeidsgiver kan da avslutte arbeidsforholdet ved å gi en måneds skriftlig melding om fratredelsestidspunktet. Aastvedt sier videre at hvis Solveig har arbeidet i ulike kommunale selskap i denne perioden og hatt en og samme arbeidsgiver, vil hun ha krav på et oppsigelsesvern i arbeidsforholdet sitt. Som midlertidig ansatt vil Solveig også kunne ha fortrinnsrett til ledig stilling som hun er kvalifisert for, men dette gjelder ikke arbeidstakere i vikariater. Ta kontakt med tillitsvalgt – Vi vil anbefale at Solveig tar kontakt med tillitsvalgte og får bistand til å vurdere ansettelsesforhold og hvilke rettigheter hun har i henhold til arbeidsmiljølovens og tariffavtalens bestemmelser, sier Aastvedt. Kaspar Aastvedt sier og at dersom tillitsvalgte er i tvil om rettigheter, vil den tillitsvalgte kunne søke bistand hos Kompetansesenteret og eventuelt få en juridisk vurdering av saken dersom hun ønsker det. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON