AKTUELT Den norske webbrukeren En ny undersøkelse, med sammenstilt tallmateriale fra 1200 forskjellige norske nettsteder, gir et pålitelig inntrykk av den norske internettbrukeren. Tallmaterialet er levert av Online Services og gjelder for september 2007. Den viser hvilke skjermoppløsninger, nettlesere og plattformer som er gjengs. Skjermoppløsning Det lønner seg fremdeles å designe for 1024-pixlers oppløsning i bredden. Nærmere to av fem brukere har fremdeles ikke større oppløsning enn dette. Bredformatskjermene kommer også for fullt, med 16 prosent av brukerne som kan se 1280 pixlers bredde på skjermen, men ikke mer enn 800 pixlers høyde. Microsoft dominerer Når det gjelder nettleser, er Internett Explorer det klart dominerende valget, med rundt 80 prosent av brukerne. Drøyt én av ti benytter Firefox. Ikke bare nettleser, men også operativsystem er det i hovedsak Microsoft som leverer. Nesten tre av fire brukere anvender Windows XP. I tillegg sitter 17 prosent av brukerne med Windows 2000 eller Windows NT. Apple går fram Apple/Mac har en markedsandel på 3,75 prosent av norske nettbrukere. Det er en viss fremgang fra tidligere år, melder nettredaktor.no. Tekst: VEGARD VELLE Etiske krav i Tromsø Stor mangel på helsesekretærer I Norge har innføringen av elektroniske pasientjournaler blitt et argument for å redusere antall helsesekretærer. I Danmark er det motsatt. Det er tilløp til krisestemning på danske sykehus. Over 1000 helsesekretærstillinger står ubesatt, viser en undersøkelse fra Arbejds- markedsstyrelsen. Nest etter elektrikere og tømrere er sekretærer den gruppen av arbeidstakere det er størst mangel på. Også hjelpepleiere og sykepleiere er i manko. Men mest kritisk er altså knappheten på helsesekretærer. Helsevesenet er en av de yrkesområdene der mangelen på folk går hardest ut over produktiviteten. Nesten halvparten av arbeidsgiverne sier at de kunne behandlet flere pasienter dersom de ubesatte stillingene var besatt. Bare fiskeribransjen og bran- sjen «foreninger, kultur og reno- vasjon» er hardere rammet av mangel på arbeidskraft. Tekst: VEGARD VELLE Tromsø kommune ønsker, etter press fra organisasjonen Attac, å unngå selskaper som er registrert i skatteparadis. Tromsø har bedt kommuneadvokaten undersøke om etiske krav er i strid med loven om offentlige anskaffelser. Saken ferdigbehandlet Nå har kommuneadvokaten ferdigbehandlet saken, men svaret er ennå ikke offentliggjort. – Det blir spennende å se hva kommuneadvokaten har kommet fram til, og hvordan den nye ordføreren forholder seg til et slikt initiativ, sier Eik Kolstrup i Attac Tromsø til Klassekampen. Ingen krav Slik loven er nå, er det eneste kravet for å få kontrakt med kommunen at man skal vinne anbudsrunden. Ingen etiske krav eller krav om åpenhet stilles rundt selskapsstrukturer. Attac er blant annet kritiske til at Tromsø har en avtale med telekommunikasjonsselskapet Ventelo, som opererer gjennom British Virgin Islands. Skattedirektoratet etterforsker Ventelo for skattefusk, etter en avsløring i Dagens Næringsliv. Bidrar ikke til fellesskapet – Tromsø må gjøre en vurdering i forhold til Ventelos eiere. De har mulighet til å ta ut så stort utbytte at Ventelo betaler lite eller ingenting i skatt. Siden eierne har gunstige skatteforhold, kan dette gjøre at verdiskapningen ikke kommer fellesskapet til gode, mener Kolstrup. I Norge er det meningen at skatteloven skal tette igjen slike hull. I praksis fungerer ikke dette fordi myndighetene ikke har en oversikt over hva selskapene faktisk betaler i skatt, eller hvordan de bruker internprising. Støtte fra bistandsministeren Kolstrup håper nå at Tromsø kommune vil stille klare, etiske krav til selskapene de gjør avtale med. I så fall blir de den første kommunen som innfører et slikt regelverk. Og med støtte fra øverste, politiske hold. Erik Solheim har i avisa Vårt SKATTEPARADISER: Tromsø kommune ønsker å stille krav til selskaper om ikke å lure unna skattepenger i skatteparadiser. Land oppfordret Kommune-Norge til å utfordre EØS-regelverket på dette punktet. – Kampen mot skatteparadis må være en felles europeisk innsats. Det er en god start hvis Tromsø kommune utfordrer regelverket. Da vil andre kommuner følge etter, sa bistandsministeren. Tekst: VEGARD VELLE Pasientsystemet lekker Etter tips fra pasientombudet i Vestfold skal Datatilsynet kontrollere Sykehuset i Vestfolds rutiner rundt journalbehandling. Sykehuset innrømmer selv at journalbehandlingen ikke er god nok slik den er i dag. – Vi er ikke fornøyd og har jobbet lenge for å få til endringer, sier fagdirektør ved sykehuset, Halvdan Aas, til NRK. – Sykehuset har ikke fått på plass et godt nok journalsystem, og for mange personer har tilgang på informasjon om pasientene. Det betyr at uvedkommende kan skaffe seg pasientinformasjon, sier overingeniør Helge Veum i Datatilsynet.    VeV fagbladet.no Fagbladet 10/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonKON