Ikke lenger ensomme svaler – Endelig har vi merkantile har fått et felles møtested, sier Anne-Mette Waglen, skolesekretær ved Hoppern skole i Moss kommune. Tekst og foto: VEGARD VELLE Merkantilt ansatte i Moss har gjort noe med sin faglige ensomhet. Flere ganger i året kommer de nå sammen i felles nettverkssamlinger og diskuterer faglige utfordringer og mulige løsninger. – Det finnes ikke så mange eksterne kurs som er spesielt tilpasset merkantile. Kursene som finnes er også ofte veldig dyre. Derfor er vi ikke så godt vant når gjelder å få gå på kurs. Nå har vi tatt initiativet til å gi hverandre faglig input. Drøyt tretti personer deltar, og tilbakemeldingene tyder på at tiltaket er noe de fleste har savnet, mener Anne-Mette Waglen. Eneste ansvarlige – De merkantilt ansatte er ofte ensomme svaler. Vi er ofte de eneste som utfører vår oppgave på arbeidsplassen. Det kommer en jevn strøm av e-post med informasjon om nye regler, rapporter og rutiner knyttet til disse oppgavene. Av og til er jeg usikker på om jeg tolker instruksene riktig. Da er det uheldig at jeg blir sittende alene uten å kunne konferere med andre, mener hun. Lett å mistolke – En enorm informasjonsflyt og stor pågang, blant annet på telefon, gjør at vi sjelden har mulighet til å sette oss i ro og mak for å forstå nye pålegg, instrukser og regelverk. Det er mye som kan mistolkes. Når vi først tror vi gjør ting riktig, er det ikke sikkert at det er tilfelle likevel, sier Waglen. Tidligere fikk lederne informasjon om endringer og nye rutiner via ledernettverket. Informasjonen skulle de videreformidle til de merkantilt ansatte. – Når vi mottar annenhånds informasjon, er vi avhengig av at den som skal formidle informasjonen selv har forstått hva saken gjelder. Hvis ikke ender vi opp med at rutiner og reglementer praktiseres forskjellig på de ulike arbeidsplassene, forteller Waglen. I det merkantile nettverket får deltakerne felles informasjon som det er > START EGET MERKANTILT NETTVERK 1) Få med deg noen ildsjeler som tenner på ideen. 2) Søk støtte hos nærmeste ledere. 3) Be om et møte med personalsjefen, økonomisjefen eller liknende, og presenter ideen. 4) Ansvaret for å organisere nettverkssamlingene bør ligge hos en sentral kommunal enhet, for eksempel organisasjonsavdelingen 30 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON