DEBATT vennekretsen, i lag og foreninger og gjennom politisk virksomhet fikk de en livserfaring og en trygghet bygget på verdier og normer. Det er dette limet som etter min mening nå er i ferd med å løsne. Vi er opptatt av oss selv og vårt og blir stadig mer likegyldige. Men hvorfor bry seg? Det er jo det offentliges oppgave, både hjemme og ute. I et samfunn hvor ansvarsfølelsen forsvinner og vi har nok med oss selv og vårt, vil egoismen og egeninteresser seire over fellesskapet! Og det er det som er ferd med å skje i en tid preget av individualisme og selvrealisering! Her i landet har vi et velutviklet velferdssamfunn hvor den offentlige sektor spiller en stor rolle. Det vil den fortsatt gjøre. Selvsagt er det viktig med et finmasket sikkerhetsnett. Vi skal vite at hjelpen er der hvis vi virkelig trenger den. Men det blir et problem hvis sikkerhetsnettet er så fint at det nærmest fungerer som en sovepute. Vi må være ærlige nok til å innrømme at balansen mellom det personlige ansvar og fellesskapet/det offentlige ikke funge- rer godt nok i det som på mange måter har blitt et sutresamfunn hvor vi bare krever. For det er en selvfølge i et av verdens rikeste land! Vi mister kontakten med det dypeste i oss hvis vi ikke stiller spørsmål om hva som virkelig betyr noe for oss og hva vi lengter etter. De energiske og handlekraftige dyder må bli en naturlig del av vår hverdag. I et samfunn hvor ansvarsfølelsen forsvinner og vi har nok med oss selv og vårt, vil egoismen og egeninteresser seire over fellesskapet! Vi trenger en moralsk vekkelse for å få skape kreativitet, nytenkning og oppfinnsomhet for et varmere og mer inkluderende samfunn hvor vi som borgere bryr oss og tar ansvar. Vi vil på sikt ikke overleve som nasjon hvis verdier kun skal måles i kroner. Og vi vil ikke overleve uten at vi som borgere bidrar med vårt til fellesskapet. Vi er alle opptatt av framtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av livet. Derfor må verdier som rettferdighet, fellesskap, omsorg og kjærlighet bli mer enn honnørord. Jeg tror at vi både som enkeltmennesker og folk gjennom ansvar, delaktighet, solidaritet, ja det å bry seg om andre får overskudd og blir gladere borgere. Men skal vekkelsen resultere i et varmere samfunn, kreves det et samspill mellom mange aktører, borgerne selv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Jeg er ikke så redd for å bli kalt moralist. Jeg forkynner gjerne moral og ber gjerne om en moralsk vekkelse i et samfunn hvor etikk ikke lenger er noe medfødt, men må læres og vedlikeholdes, både for enkeltmennesker, organisasjoner og storkonsern som StatoilHydro. Men moral må forkynnes i kjærlighetens språk, ikke med løftet pekefinger. For det er bare i kjærlighet vi kan bygge broer mellom kulturer og tenne håp, ja, leve etter de gamle dyder som kan skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Knut S. Bakken, medlem i Fagforbundets TeoLOgene (Innlegget er forkortet. red.) Vox forvalter utviklingsprogrammet Basiskompetanse i arbeidslivet og andre tilskuddsordninger til voksnes læring. Vi analyserer og dokumenterer kompetansebehov. Vi arbeider for å heve grunnleggende ferdigheter hos voksne og har ansvar for læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Vox har spisskompetanse på voksnes rett til utdanning, herunder dokumentasjon av realkompetanse. Vox eies av Kunnskapsdepartementet. Vox Pb 6139 Etterstad 0602 Oslo 23 38 13 00 postmottak@vox.no Program for basiskompetanse i arbeidslivet Tilskudd til opplæring Vox har lyst ut 25 millioner kroner i tilskudd til opplæring av arbeidstakere i grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, regning og data. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning. Søknadsfrist er 15. januar 2008. Fullstendig utlysning finnes på www.vox.no I år oppfordrer vi spesielt arbeidslivsorganisasjonene til å søke sammen med en bedrift eller offentlig virksomhet. Det kan søkes om tilskudd til: • opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter • motivasjons- og kartleggingsarbeid med henblikk på opplæring • videreutvikling eller styrking av opplæringstiltak som tidligere har fått større fra programmet Tilskuddet kan gjelde en eller flere ferdigheter i kombinasjon. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk. Fagbladet 11/2007 > 51 Illustrasjonsfoto: colourbox.com IMP Kommunikasjon | Sviggum fbaargang2007 fbseksjonKON