KRONIKK Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby menes. Særlig gjelder det pensjonsreformen. LO har også vært splittet når det gjelder privatiseringer i den offentlig sektoren, og har derfor bare kunnet sitte og se på når borgerlig politikk har undergravet de fagorganisertes vilkår og slitt i stykker velferdsstaten. Venstrepartiet er også ansvarlig for en hel del av de forverringer som skjedde under 90tallet. De er verdensmestere i å komme med forslag, men er et parti som absolutt ikke kan prioritere, og derfor aldri har hatt tilstrekkelig energi til det vesentlige. ETZLERS BOK kom før høstens kommune- og fylkestingsvalg, som i noen grad kan leses som velgernes dom over så vel samarbeidet i Trondheim, som den rødgrønne regjeringen. I Trondheim økte Ap, SV, RV og Sp sin stemmeandel med til sammen 3,9 prosentpoeng i forhold til forrige kommunevalg. Også i forhold til stortingsvalget økte partiene med 1,2 prosentpoeng. På landsbasis var det tilbakegang i forhold til forrige lokalvalg på 2,3 prosentpoeng, og i forhold til stortingsvalget på 2,5 prosentpoeng. Nå må det tas med at ved valget var det en tendens til at de som vant i 2003 fikk fornyet tillit. Det skjedde ikke bare i Trondheim, men også i byer med borgerlig styre. I Oslo gikk H, Frp, V og KrF fram med 3,0 prosentpoeng i forhold til valget i 2003, og 1,3 prosentpoeng i forhold til stortingsvalget. Noen har anført at regjeringspartier alltid går tilbake i de etterfølgende lokalvalgene, og at tilbakegangen for de rødgrønne denne gangen var mindre enn i de fem foregående lokalvalgene, og langt mindre enn under de to Bondevik-regjeringene. Det er «Regjeringen har en jobb å gjøre hvis Trondheimsmodellen skal bli en suksess også på landsbasis.» imidlertid en mager trøst, siden regjeringspartiene også har gått tilbake ved det neste stortingsvalget, med unntak av i 1993. Siden de rødgrønne vant med hårfin margin i 2005, tåler de ikke noen tilbakegang hvis de skal beholde makten. VALGET VAR DERFOR en klar seier for Rita Ottervik & Co i Trondheim, mens regjeringen fortsatt har en jobb å gjøre hvis Trondheims-modellen skal bli en suksess også på landsbasis i 2009. Mange kunne nok ønske at de rødgrønne tar noen flere litt mer dristige grep. Fagbladet 11/2007 > 53 fbaargang2007 fbseksjonKON