FORNØYD: Ruben Emil Hansen er storfornøyd med det nye Nav-kontoret. – Jeg kan ikke komme på noe som kan bli bedre, sier han. LETTERE LIV: Livet er enklere for MS-pasient    sammensatte behov, har helt klart fått Annika Hartvigsen når hun slipper å løpe fra    et bedre tilbud. tryggere i jobben å vite at det er enkelte ting vi kan til fingerspissene. Men det har ikke noe med yrkesstolthet å gjøre, og jeg synes ikke det er problematisk at andre jobber med mitt spesialfelt. – Det er mennesker vi skal ta oss av. Det er det som er viktigst for oss, det et kontor til et annet for å få hjelp. er det vi hele tiden prøver å ha i fokus, slår Hansen fast. – Finner opp kruttet Avdelingslederen er overbevist om at de fleste brukerne har fått et bedre tilbud. – De fleste har ikke behov for veldig sammensatte tjenester – de kommer fordi de leter etter jobb, eller fordi de har vært på sykehus og skal levere reiseregning. For dem er det omtrent som før. Men de som har veldig – Vi har jo måttet finne opp kruttet gang på gang. Da pilotprosjektet startet opp, var det ikke lagt så mange føringer fra sentralt hold. Derfor måtte vi finne løsninger på egen hånd, for så å legge om rutiner igjen når føringene først kom. Men slik er det å være pilot, sier han. – Lett å finne løsninger Uttalelsene bekreftes av Jan-Åke Storjord, som nå leder det ett år gamle Nav-kontoret. – Vi har kommet langt, men det er fortsatt mye som skal på plass, sier    > Fagbladet 11/2007 > 15 fbaargang2007 fbseksjonSAM