han når Fagbladet konfronterer ham med fjorårets uttalelser. Han sier at de foreløpig ikke har foretatt noen brukerundersøkelser som kan bekrefte at brukerne har fått et bedre tilbud, men at han har fått innspill som indikerer at mange merker forbedringer. Noen få har uttrykt misnøye. – Det at alle tjenestene nå er under samme tak, gjør at vi lettere finner de gode løsningene. – Utfordringen vi opple- ver som pilotkontor, er at vi kom tidlig inn i prosjektet, før alle retningslinjer fra sentralt hold var på plass. Vi har mange omstillinger å ta hensyn til, og må bruke mye ressurser på å lære opp de ansatte i nye arbeidsområder og datasystemer. Samtidig som vi gjør dette, skal vi fortsette å gi brukerne det tilbudet de har krav på. Storjord mener at de stort sett har fått god oppfølging fra Nav sentralt. – Selvfølgelig kunne vi alltids ønsket oss mer ressurser, men i forhold til de eksisterende rammevilkårene synes jeg vi har en god kontakt. Roligere og åpnere resepsjon En av de største diskusjonene innad i staben da Nav-kontoret skulle åpne i Fauske i fjor, var om man skulle velge åpen løsning i resepsjonen. Ansatte som kom fra sosialkontoret, var svært skeptiske til denne løsningen, fordi de hadde erfaringer med enkelte brukere som kunne være brutale. Wenche Furumo var en av dem som helst hadde sett at veggene ikke ble revet ned – men nå har hun skiftet mening. – Konfliktnivået har helt klart blitt dempet, sier hun. – Nå er det mer åpent, man møter andre folk. Dessuten er det ingen som ser at du skal på sosialen. – Lettere å hjelpe brukerne våre – Det er blitt lettere å hjelpe folk fram i systemet, sier sosialkurator Renate Stene. – All den nødvendige kompetansen er på huset. Det er utvilsomt en stor fordel. Tidligere var hun ansatt på sosialkontoret. Da Nav-kontoret åpnet, hadde hun derfor ikke erfaring med alle typer saker Nav skal håndtere, og det hender fortsatt at hun møter områder hun ikke har erfaring fra. Oftest forsøker hun å innhente kompetansen selv, andre ganger – i spesielt kompliserte saker – sender hun brukeren videre til noen på huset som kjenner området bedre. – Det er tunge fagområder og store lovverk vi skal håndtere. Å lære alt vi trenger innen alle de feltene er ikke gjort i en håndvending, sier sosialkurator Renate Stene. Varmepumper fra    din beste varmekilde! Reduser dine oppvarmingskostnader med inntil 70% Vi gir deg det beste markedet har å by på: Trygg handel med 5-årig serviceavtale Effektive og stillegående varmepumper Moderne design med den nyeste teknologien Mer komfort og bedre økonomi Kvalitet og sikkerhet i alle ledd Ring telefon 31 90 97 20 For mer informasjon: logg deg inn på www.lofavor.no 16 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM