ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Nakke- og skuldersmerter SPØRSMÅL: Etter mange år som bussjåfør begynner jeg nå å merke på kroppen den ensformige arbeidshverdagen. Jeg kjenner smerter som stråler fra nakke og skuldre, og har hatt lengre sykeperioder med fysioterapibehandlinger. Hvilke øvelser kan jeg gjøre i arbeidshverdagen når jeg en sjelden gang har et lite «friminutt»? Og hva kan jeg gjøre før og etter arbeidshverdagen? Jeg vil helst stå i arbeid så lenge som mulig. Ole Petter, Østlandet SVAR: Jeg har stor forståelse for at du begynner å merke på kroppen mange år som bussjåfør. Slik jeg kjenner yrket, kan arbeidet som bussjåfør være både ensformig og til dels stressende. Jeg går ut fra at selve arbeidsplassen din, sjåførsetet, er godt tilrettelagt for deg. Det er vel ikke der problemet ligger heller. Spørsmålet ditt er hvordan du skal få skapt mer variasjon i arbeidshver- dagen og fritida di? Jeg vil anbefale deg å finne en form for fysisk aktivitet som du liker. Jeg ville ikke ha satset kun på noen få øvelser, men på aktiviteter som innbefatter store muskelgrupper i kroppen. Det kan være alt fra å gå raske turer, gå på ski, trene på helsestudio eller en eller annen form for gruppeaktivitet. Det anbefales å få økt puls og god blodgjennomstrømning i muskulaturen. Det er dokumentert at ved fysisk aktivitet frigjøres det endorfiner som er kroppens egen smertestillende medisin. For eksempel kan du planlegge en rask, kort tur før du begynner på tidlig skift. Og begynner du seinere på dagen, kan du planlegge mer intensiv trening før jobben eller på kveldstid. Ikke hver dag, men to–tre ganger i uka er til- strekkelig. Før du starter med intensiv trening, vil jeg anbefale deg å ta det opp med fysiotera- peuten du har gått til behandling hos eller hos din fastlege. Kolbjørg Øyen, bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF Hva lønner seg? Reiseforsikring og barn SPØRSMÅL: Min sønn på 18 flyttet på hybel og meldte adresseforandring. Ut fra vilkårene til LOfavør Topp reiseforsikring forstår jeg at min sønn er dekket av forsikringen til han blir 20 år. Stemmer det? Jeg får nemlig motstridende beskjeder når jeg spør om dette. Nina N., Askim SVAR: I utgangspunktet er det slik at når man etablerer seg selvstendig utenfor hjemmet, skal det tegnes egen reiseforsikring. Intensjonen med bestemmelsen om at «Egne barn som ikke bor hos sikrede også er omfattet av forsikringen» er utarbeidet med tanke på barn av skilte foreldre. Dette har jeg sjekket med SpareBank 1 Skadeforsikring, og beskjeden er klar: Ordlyden skal følges. Derfor er din sønn dekket fram til han fyller 20 år, selv om han har meldt flytting. Magne Gundersen, forbrukerøkonom SpareBank 1 Gruppen SPØRSMÅL: Jeg har også et spørsmål om reiseforsikring. Ved å benytte LOfavør kostet Topp reiseforsikring ca. 1100 kroner. Men hvis jeg ikke benytter meg av LO favør, koster den samme forsikringen kun 718 kroner. Derfor bestilte jeg en vanlig forsikring til meg og en til min sønn, og dermed betalte jeg 1436 kroner i stedet for 2200 gjennom LOfavør. Hvorfor blir reiseforsikringen dyrere gjennom LOfavør? Nina N., Askim SVAR: Jeg skjønner godt at du lurer og er en smule forvirret. LOfavør reiseforsikringen er ikke dyrere for deg. Den er billigere! Dessuten er det stor forskjell på forsikringene. Den vanlige forsikringen som du kjøpte, dekker bare reiser i Europa og gjelder kun for én person. Det er en av forklaringene på den lave prisen. I tillegg har du fått rabatt fordi du har flere forsikringer i SpareBank 1. LOfavør reiseforsikring dekker reiser i hele verden og gjelder for hele familien. Dere hadde    > Fagbladet 11/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonSAM