SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Etiske krav Tromsø kommune ønsker å stille etiske krav om at selskaper de skal inngå kontrakt med for eksempel ikke er registret i skatteparadiser. 29 > Vekk fra ensomheten De sitter på forskjellige arbeidsplasser, men har de samme systemene og utfordringene. Derfor dannet de merkantilt ansatte i Moss et nettverk. 30 > Uønsket atferd Trakassering, og spesielt seksuell trakassering, er et alvorlig problem i arbeidslivet. Atferden må være systematisk for å defineres som trakassering. 36 > TIL DISPOSISJON: Både Sivilombudsmannen og Fagforbundet forventer at søkere som ikke klarer å sende søknad elektronisk, må få hjelp av kommunen. Søkerne skal likebehandles God morgen! Alle mennesker trenger å bli sett. – At alle er høflige og vennlige gjør noe med en arbeidsplass, mener Anne Gerd Samuelsen. – Privat velger vi hvem vi vil omgås. Men på jobben er vi prisgitt sjefens ansettelser. Anne Gerd Samuelsen er opptatt av de 200.000 som går på jobb uten glede. Samuelsen er daglig leder for et konsulentfirma med endringsprosesser i arbeidslivet som spesialfelt. I oktober innledet hun på Fagforbundets samspillkonferanse. – Din og min væremåte har effekt. Enkelte mennesker gjør meg trygg. Andre får meg til å føle meg som den dummeste jenta i klassen. Da blir jeg utilgjengelig, ufordragelig og arrogant, sier hun. – Alle mennesker trenger å bli sett, hørt, forstått og akseptert. Å bli oversett, neglisjert og avvist er vondt for alle. Det skulle vært avskjed på grått papir til kolleger som ikke hilser når de kommer på jobb. – Vi har alle et ansvar for hvordan mennesker rundt oss har det. For at noen henger seg, og for at noen blir kvalme fordi de skal på jobb. Det skal ikke mer enn ett frittgående offer til for å forsure miljøet på en arbeidsplass, understreker Samuelsen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 10/2007 > 27 Fra årsskiftet innfører de fem kommunene Gjøvik, Nordre og Søndre Land samt Østre og Vestre Toten et nytt system der de bare mottar jobbsøknader elektronisk. Allerede for tre år siden innførte Gjøvik et elektronisk system for jobbsøkere. Det vil si at jobbsøkerne fyller ut et skjema på internett i stedet for å skrive en papirsøknad. – Administrasjonen av søknadene blir mye lettere. Vi sparte minst ett årsverk på å gå over fra papirsøknader til elektroniske søknader, opplyser personalsjef Marit Lium Dahlborg i Gjøvik kommune. Søknaden avvist Ikke alle er like godt kjent med at kommunen tilbyr internett-hjelp på kommunens servicetorg. Tone Lise Roska søkte jobb i Gjøvik kommune, men fikk søknadspapirene i retur og beskjed om at hun måtte levere elektronisk. Ga opp – Det synes jeg lite om. Det er ikke alle som har data og i Internett, sier hun til Oppland Arbeiderblad. I svarbrevet fikk hun oppgitt en kode for å fylle ut en elektronisk søknad. Roska har ikke internett hjemme og oppsøkte Nav på Dokka for å få hjelp. – Da de skulle fylle inn koden, sto det at den var opptatt. Da ga jeg opp. På Nav sa de jeg kunne ringe rundt til de forskjellige avdelingene. Jeg fikk to sider med oversikt over avdelinger. Det ble for dyrt og tungvint. Papirsøknader må aksepteres Både Sivilombudsmannen og Fagforbundet setter som krav at de som ikke har mulighet til å sende søknad elektronisk, må få hjelp til dette. Også utlysninger som henviser til fullstendig utlysningstekst på virksomhetens hjemmeside, er problematiske og vil utelukke søkere som ikke har nødvendig kompetanse og tilgang til internett. Likebehandling – Det viktigste ved en rekrutteringsprosess er at søkerne likebehandles og får en forsvarlig saksbehandling. I utlysningsteksten må det derfor fremkomme at papirsøknad aksepteres dersom kommunen ikke tilbyr bistand til elektronisk søknad. Dette for å sikre at potensielle søkere ikke blir utestengt, mener Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet. Tekst: VEGARD VELLE Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug fbaargang2007 fbseksjonSAM