NYTTIG INITIATIV: I Moss har de merkantilt ansatte tatt initiativet til et nettverk slik at de kan bistå hverandre med daglige hverdagsutfordringer. Fra venstre nettverkskoordinator Elin Nygaard Opperud, lagkoordinator Åge Jørgensen og skolesekretær Anne-Mette Waglen. viktig for kommunen å nå ut med. Deltakerne får direkte tilbakemeldinger og svar på spørsmål de kanskje ellers ikke ville stilt. – Vi sitter på forskjellige arbeidsplasser, men har de samme systemene og de samme utfordringene. Samlingene gjør det enklere å ta kontakt med både organisasjonsavdelingen, økonomiavdelingen eller kolleger når vi står fast, sier Anne-Mette Waglen. Økt trivsel Koordinator for merkantilt nettverk, Elin Nygaard Opperud, mener nettverket er en vinn/vinn-situasjon for kommunen. Det merkantile personalet får et viktig samlingssted, og kommunen sparer penger ved ikke å sende ansatte på dyre, eksterne kurs. merkantilt ansatte. Før sendte vi bare e-post, og den kunne lett bli misforstått, forteller Opperud. Det merkantile nettverket fører også til at lønningskontoret ikke mottar mange likelydende telefoner med spørsmål om nye regler. – Det er for tidlig å måle de store resultatene av nettverkssamlingene. Alt kan dessuten ikke måles i kroner og øre, for eksempel at folk trives bedre på jobben. At folk kommer tilbake til samlingene er et godt tegn, mener Anne-Mette Waglen. Faglige avklaringer På første samling fikk de merkantilt ansatte opplæring i ferieloven og kommunens nye skjema for personalmelding. På andre og tredje samling var temaene blant annet korrekt registrering av fravær og kjøring av lønnsrapporter. I tillegg kom en ekstern foredragsholder som ga en innføring i KPS, en del av Kommuneforlagets infoserie på internett. – Framover vil vi sannsynligvis ha flere eksterne foredragsholdere. Flere samlinger vil dessuten bli mer spesialtilpasset enkelte gruppers behov. Generelle temaer som kan passe for alle, for eksempel om motivasjon og hvordan unngå belastningsskader, er også aktuelle, mener Anne-Mette Waglen, skolesekretær og idémaker til det merkantile nettverket. – Vi har fått en kanal ut til de Fagbladet 11/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonSAM