SEKSJONSLEDER Mer kunnskap i jobben Mange ønsker faglig utvikling. Kommunal Kompetanse tilbyr kurs i offentlighetsloven, i praktisk personaljuss, i forvaltningsrett og saksbehandling, i serviceledelse, om personalkonflikter og trakassering i arbeidslivet, i grunnleggende ledelse og om nettverk. Kurset «offentlig saksbehandling» starter på nytt i januar 2008. Høgskolen i Hedmark tilbyr nå studium i «Endringsledelse og økonomi». Ved å gå inn på: www.kommunal-kompetanse.no kan du finne flere gode tilbud, de fleste er på deltid slik at de kan kombineres med jobb. Medlemmer av Fagforbundet kan søke om stipend.    VeV Stopp i medlemsnedgangen Over lengre tid har det gått nedover med medlemstallene i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA). Dette er nå stoppet opp. – Målet er å komme på offensiven og øke antall medlemmer igjen. Vi tror blant annet et forslag om økt satsing på høgskolegruppene kan bidra, samtidig så er det viktig med de daglige dryppene i kantina. Her tror vi det kan være mange potensielle medlemmer, mener Fredrik Hellstrøm, leder i SKA. Hellstrøm tror seksjonen må satse på å bli lagt merke til. – Seksjonens representanter og medlemmer bør markedsføre seg og holde små kaffekurs. Vi bør vise til gode forsikringer. Vi må synliggjøre betydningen av de tillitsvalgte og forbundets kamp for gode tariffer. På landsbasis har Fagforbundet nå 293.817 medlemmer, noe som er ny rekord.    VeV Rett til fravær av vold og makt Likestillingsutvalget i Fagforbundet Vestfold arrangerer 11. desember et kurs om retten til fravær av vold og makt. Kurset er beregnet på alle, men er spesielt tilpasset tillitsvalgte. Innledere er blant andre Anne Rygh Pedersen fra Justisdepartementet og politimester Marie Benedicte Bjørnland ved Vestfold politidistrikt. I tillegg kommer psykologer fra Stiftelsen Alternativ til vold. Seminaret er gratis for medlemmer av Fagforbundet Vestfold.    PF God lærlingstatistikk mangler Sjarmen som våpen Fagforbundet Oslo arrangerer også et kurs om vold 11. desember. Kurset har tema «Sjarmen som våpen» og handler om kommunikasjon og konflikthåndtering. Det er spesielt beregnet på yrkesgrupper som kan bli utsatt for trusler og vold på arbeidsplassen. Kurset har forelesere fra Politihøgskolen i Oslo.    PF Faggruppe 3, yrkesfaglig opplæring og utdanning, etterlyser statistikker som gir eksakt og god informasjon om hvor lærlinger ender opp. Gruppa vil be Utdanningsdirektoratet ta initiativ til framtidig statistikk som vurderer inntaket av lærlinger etter type foretak. Faggruppa vil også se nærmere på mandatet i det regjeringsnedsatte utvalget som skal se på fag- og yrkesopplæringen i videregående opplæring (Karlsen-utvalget). Fagforbundet vil komme med innspill til utvalget. VeV Medvind Seksjon kontor og administrasjon styrker seg. Medlemstallet øker. Jeg har i de siste dagene vært på fylkesseksjonsledersamling, og debatten viser at det skjer mye ute i fylkene. Aldri har fagtilbudet på kontor- og administrasjonssiden vært større enn nå, sjøl om mange sikkert ønsker seg enda flere og bedre yrkesfaglige tilbud. De kommer. Tillitsvalgte i fagforeningene og i fylkene jobber hardt og målretta for dette. Fagforbundet satser mye på å gi medlemmene i de ulike seksjonene et tilbud som er tilpasset de yrkesgruppene de tilhører, samtidig som vi selvfølgelig ivaretar GERD EVA VOLDEN «Godt og tålmodig arbeid fra våre tillitsvalgte, og god reklame gjennom fornøyde medlemmer, er oppskriften for å fortsette veksten.» helheten og solidariteten mellom yrkesgruppene. Det er det som gjør oss til en ekte fagorganisasjon. Men; for at tilbudet skal utvikles og få en god kvalitet, er det viktig at dere som er medlemmer i seksjonen kommer på møtene og gir innspill som kan gjøre oss enda bedre. Det er dere som vet hvor skoen trykker. Jeg er overbevist om at kvaliteten i det vi gjør i vår arbeidshverdag blir bedre, og jobben enklere om vi får faglig påfyll. Fagforbundet kan – og skal – være en pådriver overfor arbeidsgiverne når det gjelder opplæring og kompetanseheving, samtidig som vi tilbyr kurs og konferanser i egen regi. Våre kaffekurs som er tilpassa folks behov for korte innføringer i ulike faglige tema, er populære. Og samarbeidet med Kommunal Kompetanse gjør at vi også kan tilby omfattende videreutdanninger, som for eksempel høgskolestudiet i offentlig saksbehandling. På hjemmesidene våre finner du informasjon om det vi har å tilby: www.fagforbundet.no/ska Det er god grunn til å gratulere oss sjøl med medlemsveksten. Vi seiler i medvind. Godt og tålmodig arbeid fra våre tillitsvalgte, og god reklame gjennom fornøyde medlemmer, er oppskriften for å fortsette veksten. Vi tåler godt å bli enda flere. 38 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM