Sto opp mot fattigdom De sto utenfor Stortinget med armen hevet, men denne gangen gjaldt det ikke egne krav, men å stå opp for de fattige i verden. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Fagforbundet valgte å bruke FNs dag mot fattigdom til å arrangere en egen konferanse, og til å være med på en verdensomspennende aksjon til støtte for det globale arbeidet mot de uverdige forholdene som verdens aller fattigste lever under. Utviklingsminister Erik Solheim var en av innlederne på konferansen. Fred og politiske verktøy – Det viktigste vi kan gjøre er å bidra til fred, sa Solheim. – Krig og fattigdom henger uløselig sammen. Et annet stort problem er det vi kaller KOM TIL OSS: – Bruk deres kunnskap og erfaring til å hjelpe oss der vi er, bad Ntokozo Mbhele, Iskas prosjektkoordinator for det sørlige Afrika. ressursforbannelsen. Mange svært fattige land i Afrika er rike på naturressurser og råvarer, men pengene de får for dette går andre steder enn til å bygge opp infrastruktur og bidra til økonomisk vekst som kommer befolkningen til gode. Utdanning er også helt grunnleggende, og det er viktig at vi ikke bare hjelper land med å bygge skoler, men at vi også hjelper dem til å få i gang en lærerutdanning slik at skolene faktisk kan brukes. Til slutt har vi helsetiltak. Aids har gjort at mange land har mistet svært mange i sin mest arbeidsføre alder. I tillegg til de menneskelige lidelsene, har dette også bidratt til en økonomisk tragedie i disse landene, sa ministeren. – Vi må fortsette å gi økonomisk bistand, men penger er ikke nok til å skape den selvforsterkende veksten som er en forutsetning for at landene skal løfte seg ut av fattigdommen. Vi må kombinere dette med politiske verktøy som bidrar til at alle får glede av en økonomisk framgang. Solheim sa også at det ikke var riktig å svartmale utviklingen de siste tiårene: – Bare siden jeg ble født har gjennomsnittsalderen i verden steget fra 46 til 67 år. Tidligere regnet vi at halvparten av jordens 54 > Fagbladet 11/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM