befolkning var virkelig fattige, nå er vi nede i 20 prosent. Slik sett ser vi at det går i riktig retning. Men jeg innrømmer selvsagt at det gjenstår mange og store problemer som vi må jobbe videre med. – Kom til oss Ntokozo Mbhele er Iskas prosjektkoordinator for det sørlige Afrika, med base i Johannesburg. Hun fortalte hvordan folks rettigheter systematisk er bygget ned, og at fagbevegelsen i disse landene er splittet og har liten innflytelse og makt. Hun hadde en appell til de norske organisasjonene: – Vi har en vanskelig jobb. Vi skal selge holdninger og verdier, og da trenger vi deres hjelp. Mer enn økonomisk støtte, trenger vi at dere kommer til oss. Bruk kunnskapen deres og erfaringen til å jobbe sammen med oss under våre forhold. Vis oss hva vi kan gjøre der vi er, bad hun. Sto opp foran Stortinget Foran Stortinget sto alle deltakerne med hvite bånd og armen i været som en symbolsk handling for å minne verdens ledere om tusenårsmålene som. – Vi er stolte over å være del av en generasjon som ønsker å bekjempe ekstrem fattigdom. Vi står oppreist fordi vi ber om rettferdighet, ikke om almisser. Verdens ledere har gitt oss sitt ord på at de skal bekjempe fattigdom. De vet hva som trengs. Det som gjenstår er politisk vilje. Derfor står vi her i dag, sa nestleder i Fagforbundets ungdomsutvalg i Nordland, Suzanne Pettersen. Hun hadde tre krav til norske politikere: Norsk bistand må snarest opp på én prosent av bruttonasjonalinntekt. Norge må arbeide for at de fattigste landene får slettet gjelden sin. Støtten til Verdensbanken må fryses inntil den fraviker kravet om privatisering for at land skal få økonomisk støtte. Glad for ungdommen Fagforbundets leder, Jan Davidsen, er svært glad for at mange ungdommer deltok på konferansen. – Dette er en kamp som aldri tar slutt, derfor er det viktig at stadig nye engasjerte mennesker brenner for denne saken. Jeg håper at dette blir mer enn en markering, men like mye noe som bidrar til å legge grunnlaget for et sterkere globalt samarbeid, sa Davidsen. HEVET ARM: Jan Davidsen var en av dem som sto med hevet arm på FNs dag mot fattigdom for å minne verdens ledere hva de har lovet de fattige. Fagbladet 11/2007 > 55 fbaargang2007 fbseksjonSAM