KONTAKT OSS! oss@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Nytt sentralt pensjonistutvalg Fagforbundet avholdt sin sentrale pensjonistkonferanse i Molde i slutten av august. Et nytt styre ble valgt, der ledervervet gikk til tidligere nestleder Bjørg Solheim fra Førde. Hun har lang erfaring som tillitsvalgt og fylkesleder i tidligere Norsk Hjelpepleierforbund og Norsk helse- og sosialforbund. Hun har sittet fire år i sentralt pensjonistutvalg, de siste to åra som nestleder. Bjørg Solheim har vært pensjonist siden 2002, og er hjelpepleier av yrke. Avtroppende leder Reidar Tjøstvold ble takket av med både blomster og rosende ord. Han hadde hatt ledervervet siden 2003. Tekst og foto: Maria Wattne Det nye styret: Foran i midten leder Bjørg Solheim (Sogn og Fjordane) og nestleder Jon Åse (Telemark). Bak f.v. Gunvor Reidarson (Vestfold), Karnlisbeth Haarseth (Oslo), Kari Solberg (Hordaland), Bjørg Hageløkken (Oppland), Magnor Birger Arntzen (Nordland), Berit Lynnebakken (Akershus) og Ola-Erik Sivertsen (Sør-Trøndelag). Studietur til Sverige og Finland 28 forventningsfulle tillitsvalgte fra Fagforbundet Telemark var i juni på studietur til Sverige og Finland for å få en større politisk bevissthet om de to borgerlig styrte nabolandene. Det ble en flott studietur til ettertanke. Nå skal vi ta lærdom av våre nordiske fagforeningsvenner og jobbe videre med ny motivasjon. Les mer fra studieturen på www.fagbladet.no Tekst: Marianne Nilsen Valgkamp i Odda Torsdag 6. september satte Fagforbundet Hordaland inn eit ekstra støt i valgkampen i Odda. Ti arbeidsplassar fekk besøk av Gry Nevdal Bolstad frå Seksjon helse og sosial og Knut Jørgen Kvilhaugsvik frå Seksjon kirke, kultur og oppvekst i fylket. «Bruk røysteretten» var hovedparolen på eit eige utarbeida flygeblad – der dei raudgrøne partia vart marknadsført. Fagforbundet sine spørsmål til dei politiske partia og flygeblad med Fagforbundet sine klimakrav vart også lagt ut på arbeidsplassane. Forbundet sine utsendte vart tatt i mot på ein svært god måte av tilsette og tillitsvalde. Det var særskildt kjekt å få tala med medlemmene i Røldal. Dei er eit døme på lokalt engasjement og medvitne haldningar. Tekst: Knut Jørgen Kvilhaugsvik Svart kaffi heile dagen Han plar ete meir næringsrikt, helse- og sosialsjefen i Vågå kommune. Men i dag vart det berre svart kaffi fram til klokka tre på ettermiddagen. Den kringla han åt då, er heller ikkje av det slaget næringsekspertane rår oss til å ete mykje av. – Men godt var det, meiner Svein Holen. Han er så vidt innom fyrste dag på Vågå-seminaret, ei årleg samling der politikarar og byrå- kratar frå småkommunane bytter idear og inspirerer kvarandre til lokal vekst og utvikling. – Dagen starta med eit møte på Otta i Oppfølgingstenesten for elevar i vida- regåande skule. Kommunane samarbeider med Nav, og me klarer å hanke inn nesten alle dei om lag hundre elevane som kvart år droppar ut av skulen. Ein annan god grunn til å hoppe over eit næringsrikt måltid i dag, var eit møte i styret for Frivilligsentralen. Frivilligsentralen på Vågåmo held til i eit nytt og moderne bygg som vart reist utan å bryte med den lokale byggetradisjonen. – Så vidt eg veit er Vågå einaste kommune som har bygd nytt hus for å gje plass til Frivilligsentralen, seier Holen. Og etter engasjementet å døme, er han sikkert viljug til å ofre fleire måltid for den sakens skuld. – Her er mellom 50 og 60 engasjerte frivillige, og dei legg ned mange timar kvar veke. Eg er sikker på at det løner seg å satse på frivillige, og eg tykkjer dei fortener eit fint hus. > MIN MATPAUSE SVEIN HOLEN Helse- og sosialsjef i Vågå kommune Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 11/2007 > 57 fbaargang2007 fbseksjonSAM