T INNHOLD > Foto: Eivind Senneset 8    TEMA: De som ligger igjen 14    Hovedkrav om heltid og pensjon 16    Jobbdans i tredels takt 20    PORTRETTET: Ikke akkurat hvilepuls 47    Businesstanken kveler sykehusøkonomien 48    FOTOREPORTASJEN: Alt skal vekk 54    Scene fra et europeisk fornuftsekteskap 62    Den sorte diamant FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 44    FOKUS: Klarer det, i natt også 46 Seksjonslederen 57 Debatt 60    KRONIKK: Tvangsbehandling på børs 64 Oss 66 Kryssord 67    Tegneserie og Petit 70    JOBBLIV: Underjordiske sjeler Slett ikkje verst... Livet på institusjon kan vere bra. Men då trengs aktivitet og førebygging. På Såta bu- og servicesenter i Lindås utanfor Bergen er bebuarane ute kvar einaste dag. 32 > 27–46    HELSE OG SOSIAL Et land, to folk Mer enn 170 dager etter at belgierne gikk til urnene, er landet fortsatt uten regjering. Vil konflikten mellom flamlenderne og vallonerne dele Belgia i to? 54 > 2 > Fagbladet 12/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-9251 241 393 Trykksak Foto: Scanpix R E J M L Ø I E K M fbaargang2007 fbseksjonHEL