BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL    Illustrasjoner: www.tonelileng.no Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert Arbeidsmiljøloven og Ferieloven KOLBJØRG ØYEN BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 12/2007 Lån til påbygg SPØRSMÅL: Jeg skal bygge på huset og har gjort avtale med byggmester om dette. Jeg må låne en million kroner. Samlet lån fra før er ca. 130.000 kroner. Vi er en familie på to voksne og to barn og har en samlet inntekt på ca. 850.000 i året. Hvilken rente vil jeg få på et slikt lån? Verdien på boligen i dag er rundt to millioner. Jarle A. SVAR: Du har ingen problemer med å få og betjene et nytt lån på en million kroner. Med sikkerhet godt innenfor 60 prosent av verdien/taksten, er du sikret bankens beste rentebetingelser. Siden du skal bygge på huset, trenger du nok et byggelån først. Da får du innvilget et samlet lånebeløp, men du betaler bare rente av det beløpet du til enhver tid har brukt. Et byggelån fun- gerer slik at du sender regningene fra byggmester, håndverkere og andre til banken, som så ordner med betalingen. Når du er ferdig med byggingen og alle regninger er betalt, gjøres byggelånet om til et ordinært boliglån. Nå som rentene endres til stadighet på grunn av rente- økningene til Norges Bank, kan jeg ikke si eksakt hvilken effektiv rente du får. Men gjennom LOfavør er du sikret lån til gunstige betingelser i Sparebank 1. Du vil blant annet slippe etableringsomkostninger for boliglånet (inntil 1500 kroner). Og hvis banken krever takst, refunderes taksthonoraret når lånet utbetales. Magne Gundersen, SpareBank1 Gruppen Lønnsansiennitet og PBL SPØRSMÅL: Jeg snakket med styrer i en barnehage tilknyttet Private Barnehagers Landsforbund, PBL, om en ansatt som mangler noen år på lønnsansienniteten. Personen er fagarbeider og har tidligere jobbet i ungdomsskolen, og var da også fagarbeider og lønnet som det. Styrer sjekket med PBL, og de sier dette ikke teller fordi jobben var i ungdomsskolen og dermed ikke er relevant for jobben i barnehagen. Slik jeg leser tariffavtalen med PBL, så skal dette telle så lenge stillingen var fagarbeider og lønnen deretter. Leser jeg tariffavtalen rett? Monica, Oslo SVAR: I tariffavtalen skilles det mellom stillinger uten krav til utdanning og øvrige stillinger. Ansatte i stillinger uten krav til utdanning får godskrevet all tidligere privat og offentlig tjeneste fullt ut. For de andre godskrives bare tidligere offentlig og privat tjeneste som er av betydning for stillingen. I dette tilfellet er det spørsmål om praksis fra en ungdomsskole er av betydning for arbeid i barnehage. Jeg går ut fra at vedkommende var ansatt i stillingen på vanlig måte, og at det ikke var en del av læretida i forbindelse med utdanningen. Hva som er av betydning for stillingen kan tolkes både vidt og strengt. Slik jeg ser det, vil all praksis med barn være relevant for arbeid i barnehage. Arbeid med ungdom krever en annen måte å arbeide på enn i barnehagen, men kan likevel gi et godt grunnlag for å forstå mindre barns utvikling og behov. Det er også et faktum at barn befinner seg på ulike modenhetsnivå, og allsidig praksis vil styrke jobben i barnehagen. Jeg vil anbefale at bestemmelsen tolkes vidt og positivt. Hilde Løkholm fagbladet.no fbaargang2007 fbseksjonHEL