ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Ryggsmerter Innboforsikring på hytte SPØRSMÅL: Jeg lurer på om LO-forsikringen dekker hytta i Trysil eller om det kun er hjemmeadressen hvor vi har innboforsikringsdekning. Jeg har tegnet egen innboforsikring i Gjensidige for hytta, da jeg ikke fant ut på beskrivelsen om hytter/fritidsboliger er tilknyttet denne LOforsikringen. Tove B. SVAR: Den kollektive hjemforsikringen du har gjennom ditt LO-medlemskap gjelder for ditt faste bosted. I vilkårene (pkt 2.1) står det uttrykkelig at forsikringen ikke gjelder for fritidsbolig. Du må altså ha en egen forsikring for innbo i hytta. Likevel vil ting som midlertidig tas med på hytteturen være forsikret under din kollektive hjemforsikring. Magne Gundersen, SpareBank1 Gruppen SPØRSMÅL: Jeg har lenge vært plaget med smerter i korsryggen. Disse blir ofte verre når jeg sitter over tid. Jeg har et arbeid hvor jeg sitter mesteparten av dagen foran datamaskinen. Jeg har lurt på om det er noe med arbeidsstillingen min eller måten jeg jobber på som gjør at jeg får mer vondt når jeg er på jobb. Jeg har spurt sjefen min om hun kan skaffe en fysioterapeut som kan se på arbeidsplassen min. Men jeg får til svar at det koster for mye og at jeg må finne ut av det selv. Hun sier at hun er villig til å høre på meg hvis jeg kommer med gode forslag. Hva kan jeg gjøre selv, og har jeg noen rettigheter i denne forbindelse? Jeg er redd for at jeg ikke orker å gå på jobb hvis det fortsetter slik som nå. Thomas, Steinkjer SVAR: Nav kan tilby «Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut/ergoterapeut». Det er et tilbud for sykmeldte arbeidstakere eller arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt. Slik jeg forstår spørsmålet ditt kommer du under det sistnevnte. Ordningen er gratis og gjelder for bedrifter som ikke er tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste. Din arbeidsgiver eller du selv kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen. Dere må forespørre det lokale Nav-kontoret. Alle Nav-kontor har oversikt over fysioeller ergoterapeuter som er kvalifisert til å foreta arbeidsplassvurde- ringer. Fysiotera- peuten eller ergoterapeuten foretar funksjonsvurdering og arbeidsplassbesøk og rapporterer til Nav lokalt. Arbeidsgiver bør være til stede eller være tilgjengelig ved arbeidsplassbesøket. Etter arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver få tilbakemelding fra Nav, slik at forslag og anbefalinger kan følges opp av leder. Jeg anbefaler deg at du tar dette opp med lederen din og at dere blir enige om hvem som tar kontakt. Du kan lese mer om ordningen på www.nav.no Kolbjørg Øyen, bedriftsfysioterapeut, spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF alle parter må avfinne seg med at arbeidsoppgaver og ansvarsområder kommer og går. Men det gjelder bare innen visse grenser. Grensene for hva en arbeidstaker må avfinne seg med av endringer er i første rekke gitt av arbeidsavtalen. Det vil si arbeidsavtalen i vid forstand, ikke bare skriftlig nedfelte arbeidsvilkår, men også tolkninger av denne som for eksempel kan ha kommet til uttrykk gjennom hvordan avtalen har blitt praktisert. I fravær av    > Endrede oppgaver SPØRSMÅL: Jeg har vært ute i fødselspermisjon fra jobben i åtte måneder, og skal tilbake neste måned. I mellomtiden har det skjedd store endringer på arbeidsplassen min. For det første har vi fått kontorlandskap. Mine kolleger har fått komme med sine innsigelser, men jeg er ikke blitt spurt. Jeg har en hørselsskade som gjør at jeg får problemer med mange ulike lydkilder rundt meg. For meg tror jeg at det å sitte i kontorlandskap vil bety en forringelse av min arbeidssituasjon. Dessuten har ansvarsområdet endret seg. Også dette uten at jeg har fått komme med mine synspunkt. Har arbeidsgiver lov til å gjøre dette? Hvordan kan jeg eventuelt gå fram for å påvirke? Ine Marie, Østlandet SVAR: Her er du inne på noen problemstillinger om endringer under lengre fravær som sikkert mange kan kjenne seg igjen i. Lengre permisjoner vil typisk føre til at kontakten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver/ledelse svekkes eller blir helt borte under fraværet. På mange måter er det også meningen at arbeidsforholdet da skal legges på vent, henvendelser fra arbeidsgiver kan virke utidig. For tillitsvalgte kan det også by på utfordringer å være orientert om og skulle ivareta fraværende kollegers interesser. Et utgangspunkt er at alle arbeidsforhold endrer seg, og at Fagbladet 12/2007 > 25 fbaargang2007 fbseksjonHEL