SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Innvandrer som sjef Folk med minoritetsbakgrunn når sjelden toppstillinger i kommunene. Nå må disse satse på personer med minoritetsbakgrunn. 36> Satser på menn I samarbeid med Høgskolen i Telemark har et bo- og behandlingssenter i Skien satset på å rekruttere menn. Og mennene kom. 39> Fei den bort! Hva gjør du når du prøver å feie sjalusien under teppet, men fremdeles kjenner den vonde følelsen? En mulighet er rollespill. 42> Etterlyser politisk styring Sykehuset Østfold må kutte 60 årsverk i tillegg til de sparetiltakene de allerede har satt i gang for å komme i økonomisk balanse. Dette får de ansatte til å se rødt. – Begeret er fullt. Vi har ikke flere stillinger å avse. Sykefraværet er nå på 9,5 prosent. Det mener jeg er et sykdomstegn for denne organisasjonen, sier en opprørt hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Sykehuset Østfold HF, Ambjørn Bjørnson. Tillitsvalgte er gisler I løpet av året forsvinner 160 årsverk, og de er pålagt å kutte ytterligere 60 årsverk i budsjettet for 2008. I disse dager selger de også sykehusets barnehage, og det er varslet enda flere innstramninger. Bjørnson er én av de ansattes representanter i styret, men føler seg som et gissel uten særlig mulighet til å påvirke beslutninger. – Ansattes representanter har liten mulighet til å påvirke. Det meste er bestemt før vi kommer til møtene. Overskriften er alltid besparelse, og da blir vi helt maktesløse. HØYT FRAVÆR: Sykefraværet er på 9,5 prosent. Det er et sykdomstegn, mener hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet Sykehuset Østfold HF, Ambjørn Bjørnson. Bare heltid Sunndal kommune åpner snart en ny sjukehjemsavdeling for personer med demens. Alle de 24 som skal ansettes, får hundre prosent stilling. På bakgrunn av løftene foran kommunevalget oppfordret Fagforbundet politikerne til å endre på bemanningsplanen slik at alle som fikk jobb ved kommunens nye demensavdeling, skulle få full stilling. Flertallet i kommunestyret stemte for en slik løsning. Områdetillitsvalgt i Pleie- og omsorgstjenesten, Sissel Bjørnhjell, opplyser at Fagforbundet og de andre store arbeidstakerorganisasjonene er involvert hele veien i alle ansettelsessaker i kommunen. – Vi arbeider nå for å få tak i 12 personer med høgskoleutdanning og like mange med fagbrev innen helse- og sosialfag. Bemanningen skal være lik både midtuke og helg. Den opprinnelige bemanningsplanen skal følges, men politikerne ønsker at differansen som oppstod fordi alle skal ha full stilling, skal brukes til å styrke tjenesten i de andre avdelingene og dekke opp for fravær i hele tjenesten. Politikerne vil også at det skal utarbeides turnusplaner i samarbeid med tillitsvalgte som skal være forutsigbar for de ansatte. – Vi har nå fått en unik mulighet til å prøve ut noe vi har drømt om i mange år, sier Bjørnhjell. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 12/2007 > 27 Galskap – Galskapen startet i 2001 da helseforetakene ble etablert, og sykehusene ble hektet av den politiske styringen. Siden foretaksreformen ble innført, er det kuttet og skåret på alle kanter. Vi føler oss sviktet av den rødgrønne regjeringen som lar dette skje, sier han. Han har merket seg at de rødgrønne ikke har gjort noen grep for å endre foretaksmodellen, men tvert imot sier at sykehusreformen både var nødvendig og vellykket. Han lurer på når de sentrale politikerne våkner og ser at forretningsmessige styringsverktøy ikke egner seg i en sektor som skal gi helsetjenester til befolkningen. Nå mener Bjørnson det haster med å få til en ny kurs, og tror dette er helt avgjørende hvis man skal få et rødgrønt flertall også ved valget i 2009. – Ap-politikerne er feige og vil ikke innrømme at de har etablert noe som ikke fungerer, sier han, og refererer til Sylvia Brustads uttalelser om at det er nok penger i denne sektoren. Tekst og foto: NINA HANSSEN Foto: Dag Nordsveen fbaargang2007 fbseksjonHEL