AKTUELT Utdanner seg til arbeidsløshet – Jeg anbefaler ungdommer å tenke seg nøye om før de utdanner seg til helsesekretær. De utdanner seg til arbeidsløshet, mener Kjersti Fiksdal. Selv vurderer hun å få seg helsesekretærjobb i Danmark. Ny digital teknologi gjør at ledelsene ved mange sykehus kutter ned på antall helsesekretærer. Det gjelder også i Bergensområdet, hvor Kjersti Fiksdal bor. De tre siste årene har hun søkt på enhver ledige helsesekretærstilling, inkludert vikariater på minst et halvt år. Nå har hun gitt opp å søke. De få jobbene som fins, formidles via bekjentskaper. Søknader i søpla – Flere ganger har jeg fått beskjed om at sekretærstillingen er besatt, allerede før søknadsfristen er gått ut. Det betyr at søknadsbunker går rett i bosset. Jeg føler at utlyserne misbruker folks tid. I utgangspunktet burde alle søkere stille likt, mener Fiksdal. Hun har gjort det til en sport å ringe og sjekke seriøsiteten i utlysninger. Ikke sjelden utlyser arbeidsgivere fjortendagersvikariater. Aller helst skal søkerne være unge. – Det virker som om arbeidsgiverne mener jeg er utgått på dato. Vi tar kontakt med deg, men ser helst etter noen yngre, er en respons jeg har fått. Legene vil helst ha en grei sekretær som ser pen ut, hevder den 44 år gamle helsesekretæren. Startet på nytt Som en konsekvens av vanskene med å skaffe jobb, har Fiksdal startet utdanningsløpet på nytt. Om ikke lenge er hun ferdig utdannet hjelpepleier. Hun har også fått seg jobb på et sykehjem i Bergen, som pleieassistent. – Hjelpepleierutdanningen tar jeg for å få et papir og en jobb. Mye av de helsefaglige kunnskapene har jeg fra før. Det ligger jo innbakt i helsesekretærutdanningen. Til Danmark – Som hjelpepleier blir jeg ikke arbeidsløs, om jeg så blir hundre år. FOR GAMMEL: Det virker som om arbeidsgiverne mener jeg har gått ut på dato, sier helsesekretær Kjersti Fiksdal (44). Men aller helst skulle jeg ønske jeg kunne jobbe som helsesekretær, sier Fiksdal. Fiksdal vurderer derfor å søke seg til Danmark. Også der innføres ny digital teknologi, men helsesekretærene verdsettes på en annen måte. Helsesekretærene er nemlig en sterkt etterspurt gruppe. Tekst: VEGARD VELLE sen, og situasjonen rundt mottak på sykehuset. To millioner En elektronisk dukke kan simulere alt fra blodtrykksfall til temperaturfall, og elever eller kursdeltakere kan se seg selv på video etterpå for å analysere og vurdere sine egne valg i den akutte situasjonen. Det er til nå investert rundt to millioner kroner i opplæringssenteret som etter planen skal være i drift fra 15. februar neste år. Tekst: PER FLAKSTAD 32 vil ha heltidsjobb Fagforbundet i Holmestrand har nylig undersøkt hvor mange deltidsansatte som ønsker større stilling. 162 medlemmer i deltidsstillinger mottok spørreskjemaet. Undersøkelsen viser at 32 deltidsansatte ønsker full jobb. Hvis alle som ønsker det, får full stilling i Holmestrand kommune, betyr det mer enn 16 nye årsverk. 20 medlemmer ønsker mer å gjøre, og 35 vil ha det som i dag.    KES Lærer akuttmedisin i simulator I midten av februar neste år står et nytt akuttmedisinsk opplæringssenter klar til bruk ved Olav Duun videregående skole i Namsos. Det nye senteret vil selvsagt bli flittig brukt av elevene på ambulanselinja ved skolen, slik at de skal stå best mulig rustet til å møte den virkeligheten som venter dem i arbeidslivet. Men mesteparten av tiden skal opplæringssenteret brukes til kurs av grupper innen akuttmedisin, for eksempel ambu- lansedrivere, turnusleger, brannvesen, politi og sivilforsvaret. Simulere reelle situasjoner – Vi snakker om en fordeling på 30 prosent skolebruk og 70 prosent annen bruk. Vi opplever blant annet god respons fra Helse NordTrøndelag og helseregion MidtNorge, og vi har en partnerskapsavtale med sivilforsvaret, sier utviklingsleder ved skolen, Harald Einvik til Fagbladet. – For tiden er det mangel på akuttmedisinsk personell over hele landet. En av fordelene med et slikt senter er at vi kan simulere forskjellige reelle situasjoner som gjør at vi kan intensivere og forkorte den akuttmedisinske utdanningen til personell som fra før har erfaring fra helsearbeid, sier Einvik. I senteret er det mulig å simulere en trafikkulykke med bilvrak, sjåfører og passasjerer. Det er også bygget opp et hjemmemiljø og et rom som simulerer en ambulanse. Her er det mulig å trene på hendelsene fra de akutt oppstår, via transport og behandling i ambulan- 28 > Fagbladet 12/2007 Foto: Bjørn Erik Larsen fbaargang2007 fbseksjonHEL