KURS Ammeveiledning trinn III og IV Bidra til å dempe ammepresset ved å øke din kompetanse slik at du raskere finner årsaken til et ammeproblem og kan gi forskningsbasert veiledning. Målgruppe: Helsesøstre, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og andre som gir ammeveiledning. Tid: Trinn III: 1. april. Trinn IV: 2. april 2008 Sted: Konferanselokalene i Forskningsveien 2A, ved Rikshospitalet, Oslo. Dette er kurs III og IV i en rekke på 4 trinn som kan følges enkeltvis. For program og påmelding se: www.rikshospitalet.no/ammesenteret Spørsmål vedrørende kursinnhold kan rettes til Nasjonalt kompetansesenter for amming ved Elisabeth Tufte på telefon 23.07.54.08 Nasjonalt kompetansesenter for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk, blant helsepersonell og foreldre, myndigheter og media, i inn- og utland. KURS I FAGFORBUNDET Seksjon Helse- og sosial Buskerud Landsdekkende konferanse for barnepleiere Tema: • Medfødte syndromer og misdannelser: ved lege Alf Meberg • Kromosomfeil og syndromer • Misdannelser i magetarmkanalen • Misdannelser i urinveiene • Tverrkulturell kompetanse. Hvordan skape gode møter i fødsel- og barselomsorgen? Ved høyskolelektor/ jordmor Synne Holan • Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom. Ved overlege/ spesialist i barn- og ungdomspsykiatri Hege Borge. Det tas forbehold om endring i tema. Sted: Storefjell Resort Hotell, Gol    Tid: 16.– 18. april 08 Kursavgift: Medlemmer: kr 2700    Ikke medlemmer: kr 3500 Begge prisene inkluderer opphold i dobbeltrom og helpensjon f.o.m. lunch t.o.m. lunch fredag (enkeltrom mot tillegg). Medlemmer i Fagforbundet kan søke Fagforbundet sin stipendordning. Påmeldingsfrist: 14. februar 2008 Påmelding til: Fagforbundet Buskerud Skjema for påmelding ligger på www.fagforbundet.no/shs Utfylt skjema sendes til: fylke_buskerud@fagforbundet.no Eventuelt til: Fagforbundet Buskerud, Haugesgt. 1, 3019 Drammen, Fax: 32891413 Eventuelle spørsmål stilles til: Kristine Bjella Stavn, Seksjon helse- og sosial Fagforbundet Buskerud tlf: 32898090/91108811 Giro sendes etter påmeldingsfristens utløp. Dette er en bekreftelse på at du har kommet med på kurset. http:// www.fagbladet.no KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Ambulansearbeider KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no    •    Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 12/2007 > 35 fbaargang2007 fbseksjonHEL