Toppen er proppen Nå skal personer med innvandrerbakgrunn inn i kommunenes toppledelser. Det har KS bestemt. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: JUNE WITZØE 28 personer deltar for tiden i et kandidatnettverk for mangfold i ledelse. Programmet er kommet i stand etter at Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KS) har bedt alle landets kommuner om å finne personer med minoritetsbakgrunn til å delta i et program for ledertrening. Ønsker forbilder På et lekkert hotell i Asker sitter derfor motiverte innvandrere fra hele landet og lar seg lede av stramme, hvite damer fra KS med lederbakgrunn. Praten går livlig. Kommunenorsk ledersjargong blir ikledd kledelig sørlandssomalisk, nordlandstamilsk og delvis vestlandsalbansk dialekt, alt etter hvem som tar ordet. – Målet er å motivere deltakerne til å ta et skritt videre på karrierestigen i kommunen sin. Vi ønsker å skape PÅ LEDERKURS:    ringer i vann, synlige forbilder, sier Det at jeg er    KS-direktør Gudrun Grindaker. innvandrer hindrer    For drøyt et år siden vedtok KS at – Nå vil jeg ut av skapet. Dette kurset bidrar til at jeg tør å satse på en admi- SKAL OPP OG FRAM: 29 kandidater med innvandrerbakgrunn skoleres for tiden til å bli toppledere i norske kommuner. meg ikke i å komme videre. Jeg er i ferd med å legge bak meg innvandrerkomplekset, sier Shanthini Srikaran ved Valentinlyst helse- og velferdssenter i Trondheim.    Ute av skapet nistrativ karriere, sier Shanthini Srikaran ved Valentinlyst helse- og velferdssenter i Trondheim. Srikaran begynte som pleieassistent og videreutdannet seg innen sykepleie og psykiatri. Senere avanserte hun til fagkoordinator. – Ansvaret har gjort meg mer utadvendt. Jeg er i ferd med å legge bak meg innvandrerkomplekset. Det at jeg er innvandrer hindrer meg ikke i å komme videre. Jeg håper dette programmet gir meg faglig inspirasjon, ideer og råd. Spriker for mye Fagleder og deltaker Arulnesan Marianayagam, fra Sortland, er mer ambivalent til lederprogrammet. – En skulle ikke behøve slike tiltak for å løfte noen grupper opp, men jeg forstår at det trengs. Et problem med dette kurset er at bakgrunnen til de tilstedeværende spriker for mye. Jeg skulle ønske at folk i større grad var sortert etter kompetanse. Det eneste deltakerne her har felles er at vi ikke er født i Norge. Jeg har mer behov for ledertrening enn lederoppmuntring, mener Marianayagam. Engasjer deg Blant foredragsholderne er Famara Alieu Sanyang, seksjonssjef i Nav Helsetjenesteforvaltning øst. – Personer med flerkulturell bakgrunn deltar i svært liten grad i organisasjonslivet. De tenker at organisasjonsarbeid ikke vil bety noe for deres framtid. Og satser kanskje organisasjonen ville «jobbe for mangfold i ledelse og synlige nøkkelposisjoner». Hun legger ikke skjul på at knappheten på arbeidskraft gjør at kommunene må bli flinkere til å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 36 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL