Bakkane bo- og behandlingssenter i Skien er nettopp åpnet, og på en av avdelingene er nesten halvparten av pleierne menn. Tekst: KARIN E. SVENDSEN    Foto: DAG NORDSVEEN Mange menn I november flytta 24 beboere inn på somatisk avdeling på et flunkende nytt Bakkane bo- og behandlingssenter i Skien. I ansettelsesprosessen oppfordret kommunen menn til å søke. Også MiO (Menn i Omsorgsyrker) med base på Høgskolen i Telemark annonserte etter menn. Og mennene kom. På en av postene er det nå like mange mannlige som kvinnelige pleiere. Her blir det bra Hjelpepleier Lasse Sander og sjukepleier Svenn Salvesen har begge fått jobb på Varpekollen post. I likhet med de fleste menn innen pleie- og omsorgssektoren har også de erfaring fra kvinnedominerte arbeidsplasser, og syntes det var fristende å søke seg til en institusjon som ville etablere et blanda miljø. – Det er vanskelig å markere seg hvis du er alene som mann et sted. Og det er jo synd, mener Sander. Salvesen tror det blir et bedre arbeidsmiljø, og at det er en fordel for beboerne at så pass mange menn arbeider der. – Vi er jo forskjellige og kan utfylle hverandre. Jeg tror det er positivt at både feminine og maskuline væremåter og kommunikasjonsmåter er representert, sier han. Ettertrakta Jan Otervik, snart ferdig utdannet hjelpepleier, er alene mann på Utsikten. Men i og med at det er flere menn på de andre postene, er han ikke redd for rollen som enslig svale. «Jeg tror det er en stor fordel for alle at vi har fått så mange mannlige pleiere.» Gro Lobben-Seth – Jeg har erfaring fra arbeid i bolig, og følte meg ganske så ettertrakta. Mange brukere setter pris på å møte en mannlig pleier. Det tror jeg også gjelder blant eldre. Otervik er enig med Sander og Salvesen i at menn har noe å tilføre bo- og behandlingssenteret. – Det handler om at vi kommuniserer forskjellig med beboerne. Vi vil nok bringe andre tema på banen enn kvinner stort sett gjør. Kanskje er vi også litt mer praktiske. Rekruttere og beholde Leder for avdelingen synes de ansatte har fått en gyllen anledning til å skape et helt nytt og godt miljø. – Innimellom slaga med innflytting, brannøvelser og innredning har vi snakka mye om hva vi vil, forteller Gro Lobben-Seth. – Folk er engasjerte, og vi er enige om at beboerne skal behandles individuelt så langt det er mulig. Vi er også enige om at vi skal være blide og være ok mot hverandre og beboerne uansett om vi har en god eller mindre god dag. – Og så tror jeg det er en stor fordel for alle at vi har fått så mange mannlige pleiere. I og med at vi har fått så mange, håper jeg også vi får beholde dem. Helge Svare, som er tilknyttet MiO-prosjektet ved Høgskolen i Telemark, vil undersøke om den store andelen mannlige ansatte har noe å si for miljøet og kvaliteten på tjenestene. MASKULINT MILJØ: Lasse Sander (f.v.), Jan Otervik og Svenn Salvesen er enige om at menn har mye å tilføre en sjukehjemsavdeling. Fagbladet 12/2007 > 39 fbaargang2007 fbseksjonHEL