Musikk for hver især Den musikalske hukommelsen er noe av det siste demensrammede mister. Derfor kan musikk fungere som en port inn til personligheten når den er tilslørt av demens. Tekst og foto: ELLEN BAALSRUD VELLYKKET: – Vi opplever musikkprosjektet som verdifullt både for beboerne og for den jobben vi gjør, sier Eva Stigen (t.v.) og Henny Bendiksen. Musikksmaken blir ikke borte med åra. Det som kan bli vanskelig, er å gi uttrykk for hva slags musikk man liker og hva man helst vil slippe å høre. Frognerhjemmet er ett av flere sykehjem i Oslo hvor de har tatt i bruk metoden «Individualisert musikk» for å gjøre hverdagen for brukeren litt triveligere. Eva Stigen og Henny Bendiksen er hjelpepleiere ved en av pleieavdelingene. Begge har vært på kurs i regi av Geria – Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri – og praktiserer metoden så godt det lar seg gjøre i hverdagen. Kartlegging – Første skritt er å kartlegge den enkelte beboers musikksmak, sier Eva. Til det har de god hjelp av en spesiallaget cd. – Kartleggingen gjøres en-til-en inne på rommet til den enkelte beboer. På forhånd har vi sørget for å få en uforstyrret halvtime, og vi har forberedt beboeren på det som skal skje. Vi har så en hyggelig stund mens vi prater og spiller musikkeksempler i ulike genre. Vi følger et fast opplegg som vi har lært oss utenat. Dermed kan vi være helt konsentrert om personen vi har foran oss. Henny viser hvordan hun forholder seg deltakende i situasjonen: lyttende, kommuniserende, oppmuntrende. – Det gjelder å sanse det som ligger usynlig mellom en selv og den andre, sier hun. Beboeren svarer på sin egen måte. Det kan være med følelser, med skjerpet holdning, med tegn på kontakt, med ord eller sang. Det kan komme masse informasjon. Noen har jo levd med musikk hele livet. De har spilt, sunget, danset. Det kan også komme opp triste minner og tårer. Det er spennende. Man får et nytt bilde av den personen man har foran seg. Dersom musikken ikke fenger, klikker vi videre til neste spor. Observasjonene noterer vi siden på et eget skjema. Som regel strekker ikke halvtimen til, og vi må gjøre kartleggingen i flere etapper. Iverksetting – Hva skjer når dere har kartlagt musikkpreferansene til en beboer? – Da gjelder det å bruke den nye kunnskapen i hverdagen, sier Henny. Det kan gjøres ved at vi legger opp til en lyttestund for vedkommende til faste tider. Erfaringene fra lyttestundene blir også registrert slik at vi kan bygge på dem siden. – Vi bruker dessuten gjerne musikk 40 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL