INDIVIDUALISERT MUSIKK: Metoden er utviklet gjennom to prosjekter som er gjennomført ved sykehjem i Oslo. Geria – Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri – har laget et opplæringsprogram og en dobbelt-cd som rommer kjente eksempler fra 12 ulike musikalske genre. De lager nå en sangbok i storskrift som vil være et nytt hjelpe- middel i metoden. Fra Geria kan man bestille: • Musikkpreferanse-cd med veiledningshefte. • Rapporten «Individualisert musikk i eldreomsor- gen et prosjekt ved tre sykehjem i Oslo» (2001). • Rapporten «Når musikk skaper kontakt – om utviklingen av metoden Individualisert musikk» (2006) Les mer om Gerias musikkarbeid på www.geria.no eller ta kontakt på tlf. 22 11 77 52 eller 23 0161 57, e-post: geria@radhuset. oslo.kommune.no KARTLEGGING: Henny Bendiksen deltar aktivt med samtale, bevegelser og sang for å oppmuntre sin medlytter til engasjement. i gitte situasjoner for å få ting til å gli enklere, legger Eva til. – Ved å få beboeren med på en sang hun kjenner eller sette på musikk hun liker, kan vi få til bedre samarbeid i stell, for eksempel. Her går nytte og velvære sammen i en god blanding. – Hvordan finner dere tid til dette i en travel hverdag? Her veksles det blikk som antyder at dette ikke alltid er enkelt. – Ideelt fungerer det sånn at vi setter av tid til kartlegging og lytting når vi planlegger, sier Henny. – Noe av vitsen er at det hele er satt litt i system. Det er viktig at ledelsen vet at vi driver med dette og støtter opp om det. Metoden «Individualisert musikk» er tatt opp på informasjonsmøter og personalmøter. Ideen må spres og holdes varm. Da blir det lettere å sette av den tiden som trengs. Det arrangeres også nettverksmøter, slik at folk på ulike institusjoner som holder på med musikk, kan treffes, sier Henny. – Har dere budsjett til å kjøpe inn den musikken beboerne liker? – Vi har fått i stand et cd-bibliotek her på sykehjemmet. Der kan avdelingene låne cd-er etter behov. Dessuten kan vi tipse pårørende om musikk som kan egne seg som gaver. Ikke bare for sangfugler – Må man ha et spesielt forhold til musikk for å praktisere denne metoden? – Jeg er egentlig ikke særlig opptatt av musikk og har aldri spilt noe instrument. Men jeg kan synge! sier Henny. – Noe av vitsen er at dette skal alle kunne gjøre. For meg er det mer sånn at jeg liksom drister meg til å ta noen strofer. Men når jeg ser at det faktisk setter i gang noe, så blir jeg inspirert til å fortsette. Men det viktigste er få beboeren på gli. Gi litt, og så er hun i gang, sier Eva. – Og så dreier det seg ikke minst om å la folk få slippe å høre musikk de faktisk ikke liker, minner Henny om. – Vi er blitt mer bevisste når det gjelder musikk og lyd på avdelingen. Radioen står ikke og durer og går lenger. Ikke tv-en heller. Noen beboere blir veldig stressa av lyd som de ikke kan forholde seg til, sier de to hjelpepleierne. Men musikk hører med i et menneskeliv – fra begynnelsen og helt til slutten. Fagbladet 12/2007 > 41 fbaargang2007 fbseksjonHEL