DEBATT > TRADISJONER Jul på krita Desember har blitt forbrukersamfunnets største og mest heseblesende fest. Vel å merke for oss som har råd til å henge med. Det er særlig i desember kontrastene blir synlige. Julemåneden er sannelig ikke noe for amatører. For desember kan være så mangt. Det er travle desemberdager med julehandel som handelsnæringen er helt avhengig av. Det forventes 7,5 prosents økning i år. Og vi spiser og drikker på julebord for to milliarder! Men desember er noe mer enn dansen rundt gullkalven. Folk betaler gjerne flere hundre kroner for å gå på advents- og julekonsert. Artistene fyller kirkene, og tilhørerne får høre om Josef, Maria og det lille barnet i krybben. Mange synger til og med de gamle, kjære julesangene. For det er lov i julemåneden. Desember gjør noe med oss. Vi minnes barndommens jul, tradisjonene og alle forventningene. Og når vi i forbindelse med høytiden blir spurt om hva som betyr mest for oss, blir vi ofte litt forlegne. Vi vet ikke riktig hva vi skal svare. Alt vi har nevnt er av betydning og er vevd sammen i vår jul. Derfor ønsker vi ikke noe svar. Vi vil at jul skal være jul, men legger forskjellig innhold i feiringen. For jul kan være så mangt! Advent og julehøytiden åpner opp. Desember rører ved noe av det dypeste i oss. Vi får kontakt med det religiøse som resten av året ligger gjemt bak låste dører. Og denne delen av livet er noe vi sjelden snakker med andre om, selv om det i de senere årene for enkelte kjendiser har blitt nærmest obligatorisk å fortelle om den religiøse dimensjon i livet. som lever sammensatte liv. Men det er viktig at vi våger å leve livet i et bredt spekter i hele dets mangfold. De gamle norske folketradisjoner og den kristne høytiden i desember viser jo nettopp motsetningene og mangfoldet! Og mens vi klapper i hendene og synger «så glad er vi», er det mange som ikke klarer å slippe gleden helt løs. For under juletreet, hvis de har råd til å kjøpe det, er det få pakker. Og de som ligger der, er kjøpt på krita. Knut S. Bakken, prest, tillitsvalgt i TeoLOgene, Fagforbundet > ORGANISASJON For Fagfor- bundets skyld Det er blitt kjent at forbundsstyret i Fagforbundet har til behandling et forslag om å samordne Fagbladets redaksjon og forbundets informasjonsavdeling. Jeg håper og tror forbundsstyret ser at dette ikke vil gagne forbundet vårt, og avviser forslaget. Det er viktig å ha klart for seg at de to enhetene vi snakker om, er svært ulike. Informasjonsavdelingen ser det enkelt og greit som sin oppgave å gjøre forbundets politikk og utspill kjent, slik de vedtas av forbundets ledende organer. Fagbladets oppgave er derimot å omtale hele forbundets virke og politikk journalistisk, følge samfunnsutviklingen på våre områder og å bidra til nyanseringer og debatt. Jeg er selv av dem som har merket at dette er en forskjell. Når Gaustadklubben i noen sammenhenger har hatt et annet syn på strategi og politikk enn forbundsledelsen, har det til tider vært vanskelig å få oppmerksomhet om vårt syn i forbundets informasjonskanaler. Man finner derfor dessverre lite om psykiatri på Fagforbundets nyhetsside på nettet. Fagbladet, både under avdøde redaktør Sverre Fredheim og nåværende redaktør Johnny Daugstad, har på sin side ofte gitt – og tilbudt – spalteplass til våre synspunkter. Jeg kjenner mange som setter pris på at vi har fått komme til orde, selv om de ikke alltid har vært enige med oss i sak. Arbeiderbevegelsen skal være et redskap for forandring. Til dette trenger vi et forbund som dyrker mangfold. Debatt er faktisk ikke farlig, men tvert imot en forutsetning for å styrke Fagforbundet som kamporganisasjon – i en tid da det er mer bruk for oss en noensinne. Fagbladet bidrar til å øke mangfoldet i LOs største forbund. Jeg er usikker på om det gjelder forbundets informasjonsavdeling, som i noen sammenhenger ser ut til å ha forvekslet balansert informasjonsformidling med å drive et enøyd avskrivningsbyrå. Kanskje forbundsstyret kan ta tak i dette? Are Saastad, leder i Gaustadklubben, avd. 651 Fagforbundet Aker universitetssykehus > TARIFF Krav om rett- ferdig arbeidsliv og AFP Vi går igjen mot et nytt tariffoppgjør. Vårens vakreste eventyr kan virke langt unna, men arbeidet hos partene er allerede godt i gang. Vi er sammensatte mennesker > Fagbladet 12/2007 > 57 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonHEL