T INNHOLD > Foto: Tor Erik H. Mathiesen 8    TEMA: De som ligger igjen 14    Hovedkrav om heltid og pensjon 16    Jobbdans i tredels takt 20    PORTRETTET: Ikke akkurat hvilepuls 43    Businesstanken kveler sykehusøkonomien 44    FOTOREPORTASJEN: Alt skal vekk 50    Scene fra et europeisk fornuftsekteskap 58    Den sorte diamant FASTE SPALTER 4 Nytt 7    Jans hjørne 24    Bare spør 27 Aktuelt 36    FOKUS: Barn skal hjelpes tidlig 38 Seksjonslederen 53 Debatt 56    KRONIKK: Tvangsbehandling på børs 60 Oss 62 Kryssord 63    Tegneserie og Petit 66    JOBBLIV: Underjordiske sjeler Yoga i barnehagen Barna blir til tigre, telefoner og trær når de gjør yogaøvelser. De lærer koordinering, balanse, og kontroll over pust og kropp. Både barn og voksne i Starefossen barnehage i Bergen har stor glede av yoga. 32 > 27–42    KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Et land, to folk Mer enn 170 dager etter at belgierne gikk til urnene, er landet fortsatt uten regjering. Vil konflikten mellom flamlenderne og vallonerne dele Belgia i to? 50 > 2 > Fagbladet 12/2007 Medlemsblad for Fagforbundet POSTADRESSE ANSVARLIG REDAKTØR Johnny Daugstad johnny.daugstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REPORTASJESJEF Frode Rønning frode.ronning@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 67 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Sandra Lillebø sandra.lillebo@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Monica Schanche monica.schanche@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 31 Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Even Tømte even.tomte@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 68 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 I permisjon: Randi Bodin Kristin Salicath Halvorsen An C. Lindstrøm Ingeborg Vigerust Rangul Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon 23 06 40 00 ISSN 0809-926X 241 393 Trykksak Foto: Scanpix R E J M L Ø I E K M fbaargang2007 fbseksjonKIR