JANS HJØRNE RYDDEJOBB: Arendal kommune har redusert antall småstillinger ved sykehjemmene. Målet er mindre slitasje og sykefravær blant de ansatte. Ryddet til 100 prosent Arendal kommune har mer enn halvert antall stillinger på under 40 prosent ved sykehjemmene. Nylig lyste de ut 27 nye fulltidsstillinger. Nå skal det ryddes også i bolig- og hjemmetjenesten. Arendal kommune har tatt en opprydning i helse- og omsorgssektoren. Resultatet er at et stort antall ansatte nå har fått fulle stillinger. 392 stillinger som var på under 40 prosent, er redusert til 188 stillinger. Ryddejobben startet for et par år siden. Ikke alle tiltak var like populære. Et bystyrevedtak om at alle skal jobbe minimum hver tredje helg, var tungt å svelge for de som jobbet sjeldnere. – Etter hvert er de aller fleste blitt fornøyde. Vi hatt som mål at tiltakene skal redusere sykefraværet. Dessuten var kommunen nødt til å kutte ned på deltidsstillingene for å få rekruttert folk, forteller prosjektleder Helene Nilsen. Vikarer ble faste Hver arbeidsplass har sett på sin vikarbruk, og brukt midler til å omdisponere til faste stillinger. – Sykehjemmene har fått en ekstra fast person på dag og kveld. Dersom ansatte blir syke, skal denne personen dekke opp. Bare ved sykdom i helgene skal man ta inn vikarer. Håpet er at oppbemanningen skal lette trykket i hverdagen, slik at det enkelte team greier å holde vikarbruken nede, sier Nilsen. Mindre administrasjon Flere fast ansatte gir flere fordeler. Det blir mindre daglig slitasje, og teamlederne bruker mindre tid til å administrere, og får mer tid på å lede. – Når denne opprydningen er blitt en suksess, er det fordi den har modnet over tid. I tillegg er det opprettet arbeidsgrupper ute på arbeidsplassene, og Nilsen har selv samarbeidet med ansatte om turnusplanleggingen. – Nå tar vi fatt på småstillingene også i boliger og hjemmetjenesten. Vi har stor tro på denne måten å organisere bort deltiden. Prosjektet er også blitt en del av det nasjonale Kvalitetskommuneprogrammet, sier Nilsen. Tekst: TITTI BRUN Tyvenes marked Terra Securities slo seg konkurs. Amerikanske Citibank vil selge fondet til en langt lavere pris enn det kommunene hadde investert. Tilbake står de fire nordlandskommunene Rana, Narvik, Hemnes og Hattfjelldal med massive tap. Før størrelsene på tapene er kjent, har en av ordførerne sagt at dette må dekkes over kommunens budsjetter, og at det kan komme til å gå ut over tjenestene til innbyggerne. Fagforbundet har allerede sagt klart ifra: Tjenestene til innbyggerne må skjermes, og ingen ansatte skal miste jobbene sine som følge av skandalen. Ansvaret for det som har skjedd ligger hos Terra-gruppen. Fagforbundets holdning er at kommunene ikke skal tape en krone på dette. Vi er derfor overrasket over at de 78 spareban- «Det åpnet seg et stort marked for finansrådgivere fordi kommunene ikke kunne forventes å ha denne kompetanse selv.» kene som eier Terra-gruppen ikke ser det som sin moralske plikt å dekke milliontapene. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Mange har gitt kommunepolitikerne ansvaret for det som har skjedd. Men de har ikke gjort noe annet enn det loven gir dem anledning til. Lovverket som regulerer hvordan kommunene kan plassere penger, ble betydelig liberalisert i begynnelsen av dette tiåret. I forkant av liberaliseringen var det en stor dragkamp om loven. Kommunaldepartementet hadde sendt ut en forskrift på høring, og tidligere Norsk Kommuneforbund støttet og kjempet for en slik restriktiv forskrift. Departementet bøyde av for press fra blant annet KS, meklerhus og finansinstitusjoner, og la i stedet fram en lov hvor det nesten ikke var grenser for hvilke risikoer som kunne tas med kommunens, dvs. innbyggernes penger. Slik åpnet det seg også et stort marked for finansrådgivere fordi kommunene ikke kunne forventes å ha denne kompetansen selv. Nå ser vi resultatet: «Smarte» rådgivere med stort engasjement for salg og muligheter for personlig vinning, lurte kommunene til å ta altfor stor risiko. Fagforbundet mener at Kommunaldepartementet må gjøre innstramninger i loven, slik at kommunene ikke kan gamble med inntektene sine. Kommunenes penger skal brukes på innbyggerne, og ikke havne i lomma til grådige rådgivere, meklere og finansinstitusjoner. Fagbladet 12/2007 > 7 Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen fbaargang2007 fbseksjonKIR